Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Fundacja Dzieci Niczyje zmieniła nazwę na Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Już ponad 25 lat działamy na rzecz dzieci, ich rodziców i opiekunów oraz profesjonalistów pracujących z dziećmi. Nowa nazwa i tożsamość wizualna są konsekwencją naszego rozwoju - od momentu założenia, znacznie rozszerzyliśmy zakres działań. Sercem misji fundacji pozostaje działanie na rzecz dzieci doświadczających przemocy.

Więcej...

„Bądź kumplem, nie dokuczaj” - jak nauczyciele mogą radzić sobie z problemem dokuczania wśród dzieci?

Nauczyciele i pracownicy szkół odgrywają kluczową rolę w zwalczaniu zjawiska dokuczania wśród uczniów. Organizatorzy kampanii „Bądź kumplem, nie dokuczaj”, której partnerem jest Fundacja Dzieci Niczyje, proponują pedagogom materiały dydaktyczne, mające wspomóc ich w radzeniu sobie z przemocą i dokuczaniem.

Eksperci Instytutu Badań Edukacyjnych alarmują – w polskich szkołach na porządku dziennym są zachowania takie, jak ośmieszanie, poniżanie, izolowanie czy nastawianie grupy przeciwko jednemu uczniowi. Tymczasem nauczyciele nie czują się w pełni przygotowani do radzenia sobie z problemami przemocy w szkole – tylko co piąty uznał, że jego wiedza i umiejętności związane z tematem dokuczania i agresji rówieśniczej są całkowicie wystarczające, nieco ponad dwie trzecie określiła je jako raczej wystarczające, a co dziesiąty jako niewystarczające. Podobnie kompetencje nauczycieli oceniają pedagodzy – 22 procent uznało je za całkowicie wystarczające, a 69 procent – raczej wystarczające.

Pracownicy szkół odgrywają kluczową rolę w walce z problemem dokuczania wśród uczniów. Najczęściej to właśnie oni wyznaczają kroki, które zostaną podjęte w danym przypadku wobec sprawcy (sprawców) i ofiar. Przez oddziaływania wychowawcze maja tez wpływ na postawy uczniów wobec problemu. 

Narzędzia dla nauczycieli nt. problemu dokuczania przygotowali organizatorzy kampanii społecznej Cartoon Network „Bądź kumplem, nie dokuczaj”. Ambasadorem akcji został piłkarz Grzegorz Krychowiak, który przekonuje dzieci, że warto być dobrym kumplem. Organizatorzy chcą zwiększyć świadomość problemu dokuczania zarówno wśród dzieci i rodziców, jak i nauczycieli. Na stronie badzkumplem.cartoonnetwork.pl wychowawcy i pedagodzy znajdą przystępny schemat rozwiązywania problemów wychowawczych wśród uczniów, zamknięty w sześciu prostych krokach. Materiały zostały opracowane wraz z ekspertami Instytutu Badań Edukacyjnych.

Eksperci kampanii „Bądź kumplem, nie dokuczaj” przygotowali również gotowe scenariusze lekcji na temat dokuczania, zarówno dla klas I-III, jak i IV-VI. W ramach jednej godziny lekcyjnej i za pomocą łatwo dostępnych materiałów nauczyciele mają możliwość uwrażliwienia uczniów na ten problem oraz wspólnego wypracowania poprawnych schematów reagowania na dokuczanie i przemoc. Materiały można pobrać także z platformy edukacyjnej Fundacji Dzieci Niczyje – www.edukacja.fdn.pl.

Dodatkowo, w ramach kampanii, nauczyciele mogą skorzystać z pomocy ekspertów, dzwoniąc pod numer 800 100 100, czyli do Telefonu dla Rodziców i Nauczycieli w sprawie Bezpieczeństwa Dzieci. Nauczyciele lub rodzice mogą tam zadzwonić anonimowo i uzyskać fachową pomoc od ekspertów z Fundacji Dzieci Niczyje. Natomiast dzieci doświadczające dokuczania lub przemocy w szkole mogą skorzystać z pomocy, dzwoniąc pod bezpłatny Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111, który czynny jest codziennie od godz. 12 do godz. 22, natomiast pomoc online dostępna jest całą dobę na www.116111.pl/napisz