Change language English Polski

Aktualności

 • Zaproszenie do udzia?u w badaniu dla rodziców

  2015-02-13

  Serdecznie zapraszamy rodziców dzieci w wieku 3 – 6 lat do udzia?u w badaniach realizowanych przez Fundacj? Dzieci Niczyje. Rodzice wezm? udzia? w wywiadach grupowych na temat serwisu dla przedszkolaków Necio.pl.

  czytaj dalej »
 • My?l?, wi?c nie ?l? - ruszy?a nowa kampania FDN nt. sekstingu

  2015-02-13

  Pod has?em „My?l?, wi?c nie ?l?” Fundacja Dzieci Niczyje rozpocz??a kampani? spo?eczn? po?wi?con? problemowi sekstingu, czyli przesy?ania przez m?odych ludzi nagich lub prawie nagich zdj?? i filmów przy u?yciu telefonów komórkowych i internetu.  Swoje roznegli?owane fotki rozsy?a co dziewi?ty nastolatek w Polsce. Zdarza si?, ?e materia?y przesy?ane w prywatnej korespondencji trafiaj? do sieci, a przedstawione na nich osoby staj? si? ofiarami cyberprzemocy.

  czytaj dalej »
 • 10 lutego - Dzie? Bezpiecznego Internetu

  2015-02-09

  10 lutego, w kilkudziesi?ciu pa?stwach na ca?ym ?wiecie obchodzony b?dzie Dzie? Bezpiecznego Internetu. Wydarzenie organizowane pod has?em „Razem tworzymy lepszy internet” ma zwróci? uwag? na rol? ka?dego u?ytkownika sieci w budowaniu bezpiecznego oraz przyjaznego internetu. W Polsce organizatorem Dnia Bezpiecznego Internetu jest Polskie Centrum Programu Safer Internet, które tworz? Naukowa i Akademicka Sie? Komputerowa oraz Fundacja Dzieci Niczyje. G?ównym partnerem wydarzenia jest Fundacja Orange. Partnerami s? równie? firmy Microsoft oraz Facebook.

  czytaj dalej »
 • „Dodaj znajomego” – nie hejtuj! - kampania edukacyjna przeciwko hejtowaniu w sieci

  2015-01-14

  Disney Channel i Disney XD wraz z Fundacj? Dzieci Niczyje rozpocz?li ogólnopolsk? kampani? „Dodaj znajomego”. Ma ona u?wiadomi? dzieciom i m?odzie?y negatywne skutki hejtowania i zach?ci? do przeciwstawienia si? niew?a?ciwym zachowaniom w sieci.

   

  czytaj dalej »
 • Nowy numer kwartalnika "Dziecko krzywdzone" - Vol. 13 nr 3: By? ojcem.

  2014-12-29

  Zapraszamy do zapoznania si? z najnowszym numerem kwartalnika Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka - Vol. 13 Nr 3: By? ojcem. W tym numerze znajd? Pa?stwo przekrój zagadnie? zwi?zanych z ojcostwem.

  czytaj dalej »