Change language English Polski

Aktualności

 • Kupuj?c w KappAhl pomagasz Fundacji Dzieci Niczyje!

  2014-11-17

  Od 14 listopada w sklepach KappAhl w ca?ej Polsce mo?na kupi? ubranka dzieci?ce ze specjalnej serii z rysunkami s?ynnej, szwedzkiej ilustratorki Ingeli P Arrhenius. Cz??? dochodu ze sprzeda?y tych ubranek zostanie przeznaczona na wsparcie naszej Fundacji.

  czytaj dalej »
 • Warsztaty "Rozliczenia honorariów autorskich' pod patronatem FDN

  2014-11-17

  FDN obj??a patronatem warsztaty "Rozliczanie seminariów autorskich, opodatkowanie i osk?adowanie wynagrodze?" organizowane przez Centrum Promocji Informatyki w dniu 18 grudnia w Warszawie.

  czytaj dalej »
 • „Najseksowniejsze 4, 5 i 6 latki” – stanowcze NIE seksualizacji dzieci!

  2014-11-07

  W ostatnich dniach trafi?o do nas wiele zg?osze?  i zapyta? dotycz?cych utworzonej w serwisie Facebook.com strony „Najseksowniejsze 4, 5 i 6 latki” i innych tego typu profili. Mimo, ?e na stronach tych nie stwierdzili?my nielegalnych tre?ci, jednoznacznie pot?piamy tego typu dzia?ania. Ostatnie wydarzenia to te? wa?ny moment, by ostrzec rodziców bezrefleksyjnie umieszczaj?cych zdj?cia dzieci w internecie i przypomnie? podstawowe zasady bezpiecze?stwa w tym zakresie.

  czytaj dalej »
 • Wolne miejsca na szkolenie dla profesjonalistów "Bez klapsa" 8-9.11.br.

  2014-11-03

  Z przyjemno?ci? informujemy, ?e mo?na si? jeszcze zg?asza? do udzia?u  w otwartym szkoleniu dla profesjonalistów "Bez klapsa - jak z mi?o?ci? i szacunkiem wyznacza? dziecku granice", które odb?dzie si? 8-9.11.br. w jednej z placówek FDN.

  czytaj dalej »
 • Podsumowanie akcji "Sieciaki na wakacjach" 2014!

  2014-10-24

  W tym roku akcja "Sieciaki na wakacjach" organizowana w partnerstwie z Fundacj? Orange odby?a si? ju? po raz dziewi?ty. Podczas wakacji w trzech polskich miastach spotykali?my si? z najm?odszymi internautami, aby przekazywa? im w czasie zabawy wiedz? o bezpiecze?stwie w sieci. Zarówno w Warszawie, jak i Bia?ymstoku oraz Starachowicach bawili?my si? ??cznie z ponad dwoma tysi?cami dzieci. W ramach akcji wspó?pracowali?my z 20 organizacjami pozarz?dowymi i instytucjami z ca?ego kraju.

  czytaj dalej »