Change language English Polski

Aktualności

 • Ochrona nietykalno?ci cielesnej dzieci – czy zmienia? prawo?

  2012-06-05

  List Rzecznika Praw Dziecka do Prokuratora Generalnego z wnioskiem o obj?cie bicia dzieci przez nauczycieli ?ciganiem z urz?du wywo?a? dyskusj? na temat ogranicze? i mo?liwo?ci interwencji w przypadkach naruszenia nietykalno?ci cielesnej dzieci w obecnym stanie prawnym. Poni?ej zamieszczamy interpretacje obowi?zuj?cych regulacji prawnych w tym zakresie  istotne w punktu widzenia tego dyskursu.

  czytaj dalej »
 • Ochrona dzieci przed przemoc? ze strony nauczycieli - debata ekspertów czy jedyna s?uszna racja?

  2012-06-05

  Wypowied? dr Moniki Sajkowskiej, dyrektor FDN, w sprawie postulatu wprowadzenia ?cigania z urz?du nauczycieli, którzy naruszyli nietykalno?? cielesn? dzieci.

  czytaj dalej »
 • Fundacja Dzieci Niczyje zawsze kategorycznie sprzeciwia si? biciu dzieci i nigdy go nie bagatelizuje. Przez lata zabiega?a o wprowadzenie prawnego zakazu kar fizycznych.

  2012-06-01

  W Gazecie Wyborczej (1.06.12) ukaza? si? artyku? „G?o?niej o biciu w szkole” dotycz?cy listu Rzecznika Praw Dziecka do Prokuratora Generalnego w sprawie karanie z urz?du nauczycieli stosuj?cych przemoc wobec dzieci. W artykule cytowana jest wypowied? dyrektorki Fundacji Dzieci Niczyje, dr Moniki Sajkowskiej, z któr? dziennikarka rozmawia?a w trakcie przygotowywania artyku?u. Wypowied? Moniki Sajkowskiej zosta?a w niedopuszczalny sposób wypaczona – sugeruje bagatelizowanie pewnych form przemocy wobec dzieci. Cytowane s?owa nie pad?y w rozmowie. Po dzisiejszej interwencji w GW w tej sprawie Monika Sajkowska zosta?a przeproszona. Rozmowa z ni? ma si? ukaza? w poniedzia?kowym wydaniu Gazety Wyborczej.

  czytaj dalej »
 • FDN patronem konkursu portalu zawodmama.pl!

  2012-05-28

  Serdecznie zapraszamy do wzi?cia udzia?u w urodzinowym konkursie portalu www.zawodmama.pl! Napisz bajk? o ?yciu pracuj?cej mamy i wygraj rowerek dzieci?cy! FDN jest patronem konkursu.  czytaj dalej »
 • Kto krzywdzi dziecko s?owem?

  2012-05-24

  Co drugi polski rodzic regularnie krzyczy komunikuj?c si? ze swoim dzieckiem. Co pi?ty przyznaje, ?e zdarzy?o mu si? wobec niego u?y? obra?liwych s?ów. Niemal dwa razy cz??ciej krzyk stosuj? matki ni? ojcowie – bo to one zwykle sp?dzaj? wi?cej czasu z dzie?mi. Pozosta? tydzie? do ko?ca kampanii medialnej „S?owa rani? na ca?e ?ycie”. Fundacja Dzieci Niczyje publikuje wyniki bada? nt. przemocy s?ownej wobec najm?odszych. Badania, w ramach partnerskiej wspó?pracy z FDN, przeprowadzi? Millward Brown SMG/KRC.

  czytaj dalej »