Change language English Polski

Aktualności

 • KRETYN. Czy takie imi? wybra?e? dla swojego dziecka?

  2012-04-20

  Kretyn, idiotka, g?upek. Takie s?owa ka?dego roku s?yszy po?owa dzieci i nastolatków*. S?owa wybrzmiewaj?, a w umys?ach i sercach dzieci zostaj? one na zawsze i kszta?tuj? ich przysz?e ?ycie. „S?owa rani? na ca?e ?ycie” – pod tym has?em 17 kwietnia rusza pierwsza ogólnopolska kampania przeciwko przemocy werbalnej wobec dzieci. Organizatorami akcji s? Fundacja Dzieci Niczyje i Agencja Reklamowa Publicis.

  czytaj dalej »
 • FDN patronem III Studenckiej konferencji naukowej

  2012-04-16

  Sekcja Seksuologii Ko?a Nauk Psychologicznych PRAGMA, dzia?aj?cego przy Instytucie Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiello?skiego, po raz trzeci organizuje konferencj? po?wi?con? mechanizmom przest?pczo?ci i psychologicznym aspektom seksualno?ci. Wydarzenie odb?dzie si? w dniach 20-21 kwietnia w Krakowie. FDN obj??a konferencj? swoim patronatem.

  czytaj dalej »
 • Jak chroni? ma?e dzieci przed przemoc?? - Rozpocz??a si? rejestracja na konferencj?

  2012-04-13

  Rozpocz??a si? rejestracja na V Ogólnopolsk? konferencj? „Profilaktyka krzywdzenia ma?ych dzieci”, która odb?dzie si? 11 maja w Warszawie. To najwi?ksze ogólnokrajowe wydarzenie po?wi?cone w ca?o?ci profilaktyce przemocy wobec niemowl?t i ma?ych dzieci – do 3. r.?. Organizatorami konferencji s? Fundacja Dzieci Niczyje, Prezydent m. st. Warszawy oraz Zak?ad Zdrowia Publicznego WUM.

  czytaj dalej »
 • Radosnych ?wi?t!

  2012-04-05

  Niech nadchodz?ca Wielkanoc b?dzie ?wi?tem mi?o?ci, pokoju i wiosennej rado?ci!

  Zespó? Fundacji Dzieci Niczyje

  czytaj dalej »
 • Nowoczesna charytatywno??

  2012-04-04

  Zapraszamy do lektury najnowszego magazynu o dobroczynno?ci w XXI wieku redagowanego przez Zespó? portalu Do>More.

  czytaj dalej »