Change language English Polski

Dziadkowie i wnuki. Wspólna historia

 • O kampanii

  Celem kampanii jest wzmocnienie znaczenia wi?zi mi?dzypokoleniowych i roli bliskich osób w ?yciu dziecka oraz u?wiadomienie szczególnej roli jak? dziadek/babcia mog? pe?ni? w ?yciu m?odego cz?owieka.

   

  WI?CEJ
 • Aktualno?ci

  Zobacz najnowsze wiadomo?ci na temat dzia?a? kampanii "Dziadkowie i wnuki. Wspólna historia" w ca?ej Polsce.

  WI?CEJ
 • Konkurs fotograficzny "Dziadkowie i wnuki"

  Organizatorzy kampanii „Dziadkowie i wnuki. Wspólna historia” zapraszaj? wszystkich zainteresowanych fotografi? do wzi?cia udzia?u w konkursie fotograficznym, którego tematyk? s? relacje dziadkowie/wnuki.

  WI?CEJ
 • Konkurs "Wspólna historia"

  Konkurs adresowany do m?odzie?y w wieku 13-18 lat. Opowiedzcie historie swojego dziadka lub babci i wygraj cenn? nagrod? rzeczow?!

  WI?CEJ