Change language English Polski

Eksperci FDN

Eksperci Fundacji Dzieci Niczyje wypowiadaj? si? do mediów na temat:

  •  przeciwdzia?ania krzywdzeniu dzieci,
  •  pomocy dzieciom krzywdzonym, ich rodzicom i opiekunom,
  •  ochrony dzieci – ofiar i ?wiadków przest?pstw,
  •  bezpiecze?stwa dzieci i m?odzie?y w Internecie,
  •  socjologicznych aspektów krzywdzenia dzieci,
  •  projektów badawczych prowadzonych przez organizacj?.

 

Poni?ej mo?ecie Pa?stwo zapozna? si? z sylwetkami naszych profesjonalistów.

 

Aby skontaktowa? si? z ekspertami, prosimy o kontakt z dzia?em PR (pr@fdn.pl, tel. 22 616-02-68 lub tel. kom. 535-001-085).

 

 

 

Monika Sajkowska

 

Monika Sajkowska - dyrektor Fundacji Dzieci Niczyje; doktor socjologii. Do mediów wypowiada si? na temat dzia?alno?ci Fundacji oraz socjologicznych aspektów problemu krzywdzenia dzieci.

 

 

 Wi?cej o ekspercie

 

 

 

 

 

 

Maria Keller-Hamela

 

Maria Keller-Hamela - cz?onek zarz?du FDN, dyrektor ds. wspó?pracy zagranicznej, koordynator programu Dzieci?stwo bez krzywdzenia realizowanego w 6 krajach Europy Wschodniej. Do mediów wypowiada si? na temat problematyki krzywdzenia dzieci, wykorzystywania seksualnego dzieci, dzia?a? FDN.

 

Wi?cej o ekspercie

 

 

 

 

 

Jolanta Zmarzlik
 

Jolanta Zmarzlik - terapeuta. Do mediów wypowiada si? na temat psychologicznych i pedagogicznych aspektów krzywdzenia dzieci.

 

 

Wi?cej o ekspercie

 

 

 

 

 

 

 

?ukasz Wojtasik

 

?ukasz Wojtasik - koordynator programu Dziecko w Sieci, cz?onek zarz?du FDN. Do mediów wypowiada si? na temat zagro?e? dzieci i m?odzie?y w Internecie, m.in. problemu przemocy rówie?niczej w sieci, uwodzenia dzieci w Internecie, niebezpiecznych tre?ci w sieci.

 

 

Wi?cej o ekspercie

 

 

 

 

 

 

Justyna Podlewska - prawnik FDN; koordynator dzia?u prawnego organizacji. Do mediów wypowiada si? na temat ochrony dzieci przed krzywdzeniem z punktu widzenia prawa.

Wi?cej o ekspercie