Change language English Polski

Film "Na zawsze"

Film fabularny "Na zawsze"

Spot kampanii „My?l?, wi?c nie ?l?”
Spot jest elementem kampanii spo?ecznej Fundacji Dzieci Niczyje po?wi?conej sekstingowi, czyli rejestrowaniu i przesy?aniu osobistych materia?ów o charakterze seksualnym za po?rednictwem telefonu i internetu. 

 

Pierwszy taki polski film. 100% akcji w sieci.

Perypetie m?odych ludzi pokazane przez pryzmat ich interakcji w sieci. 

Re?yseria: ?ukasz Wojtasik 

Scenariusz: ?ukasz Wojtasik, Ewa Dziemidowicz, Katarzyna Górtat 

Profile bohaterów: Ewa Dziemidowicz

Postprodukcja: EYESCREEM, SOUND TROPEZ

Sceny filmowe: moWWWie.com

Producent: FDN

Wyst?puj?: Magdalena Dwurzy?ska, Jakub Kordas, Pawe? Tworek, Maja Piotrowicz, Paulina Prystupa i inni

 

Zwiastun filmu "Na zawsze"