Change language English Polski

Kampania "Dziadkowie i wnuki. Wspólna historia" - przekazy kampanii

Dzia?ania kampanii skierowane s? do bab? i dziadków oraz do m?odzie?y.

 

W ramach akcji do seniorów powsta?y ulotki w formie listu od wnuków. „Uczcie mnie, jakimi prawami rz?dzi si? ?wiat. Opowiadajcie o przesz?o?ci, której byli?cie cz??ci?. Wasze do?wiadczenia to tak?e moje historia.” – to jedna z wielu pró?b do dziadków.

 

 

List do Babci i Dziadka - pobierz

 

Kampania medialna skierowana do nastolatków ma pokaza?, ?e ich ?ycie mo?e by? znacznie ciekawsze i bogatsze dzi?ki dobremu kontaktowi z dziadkami.

W ramach kampanii medialnej powsta? wizerunek graficzny (poni?ej jeden z trzech) oraz reklamy radiowe - do pobrania na dole strony.

 

Bez historii Dziadka by?aby to tylko zwyk?a, stara kurtka. Pogadaj z dziadkami

 

Pliki do pobrania