Change language English Polski

Kampania "Pomy?l, zanim wrzucisz"

Publikujesz zdj?cia swoich dzieci w internecie?

Coraz cz??ciej zdarza si?, ?e rodzice umieszczaj? w sieci zdj?cie lub film jeszcze przed narodzinami dziecka, w postaci zapisu bada? USG, a potem konsekwentnie prezentuj?, jak ro?nie ich pociecha. Ch?? dzielenia si? w?asn? rado?ci? jest naturalna, wi?c  wykorzystujemy mo?liwo?ci jakie daje internet, by pokaza? ?wiatu nasze dzieci.

Nie zawsze jednak jest to bezpieczne.

Zdj?cie raz wrzucone do internetu zaczyna ?y? w?asnym ?yciem. Ka?dy mo?e je pobra?, opublikowa? w niekorzystnym kontek?cie, a nawet  zmodyfikowa? i  udost?pni? ponownie. Nic w internecie nie ginie. Zanim opublikujesz zdj?cie, pomy?l czy nie zaszkodzi to Twojemu dziecku. Wyobra? sobie, jak si? poczuje, kiedy za jaki? czas albo samo odnajdzie, albo kto? w najmniej odpowiednim momencie podsunie mu znalezione w  internecie niefortunne zdj?cie z g?upi? min? albo w jakiej? niezr?cznej sytuacji. A mo?e zobaczy w?asn? twarz na jednym z internetowych memów? Zastanów si? równie?, zanim wrzucisz do internetu zdj?cia swojego dziecka z pla?y – w kostiumie k?pielowym lub bez. Dla ciebie to radosne wspomnienia, dla osób o sk?onno?ciach pedofilskich po?ywka dla chorej wyobra?ni.

A przede wszystkim pomy?l czy za kilka lat dziecko nie b?dzie Ci mia?o za z?e, ?e jego intymne zdj?cia trafi?y do internetu.

Kampania prowadzona w ramach projektu „Zapobieganie i zwalczanie wykorzystywania seksualnego dzieci” przy wsparciu finansowym Programu Prevention of and Fight against Crime Komisji Europejskiej