Change language English Polski

Kampanie spo?eczne FDN

Fundacja Dzieci Niczyje organizuje liczne kampanie spo?eczne w celu zwrócenia spo?ecznej uwagi na problem dzieci krzywdzonych, zaniedbanych i zagro?onych.

Dowiedz si? wi?cej o naszych kampaniach tutaj.