Change language English Polski

Kampani? wsparli

Kampania „Nie przegraj!” zosta?a zrealizowana w ramach rz?dowego programu ograniczania przest?pczo?ci i aspo?ecznych zachowa? „Razem bezpieczniej” ze ?rodków Ministerstwa Spraw Wewn?trznych przekazanych przez Wojewod? Mazowieckiego.


 

G?ówny partner projektu oraz finansowanie:

Ministerstwo Spraw Wewn?trznych         Rz?dowy program ograniczania przest?pczo?ci i aspo?ecznych zachowa? "Razem bezpieczniej"

 

 

Partnerzy:

Ministerstwo Edukacji Narodowej             Policja             Stra? Graniczna

 

Wojewoda Mazowiecki

 

 

 

Wspó?finansowanie oraz wsparcie kampanii:

 

Fundacja OAK         BBDO Warszawa        Stroeer out of Home Media

 

 

Hard Rock Cafe Warszawa          Millward Brown SMG/KRC

 

 

 

 

Partnerzy lokalni:


ECPAT              W biegu cafe

Dolno?l?ska Organizacja Turystyczna             Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna           Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna

 

El Hostel Warszawa             The One Hostel Wroc?aw            Tu i Teraz Hostel Wroc?aw

 

Stowarzyszenie YETI - Gostynin              Gda?ska Organizacja Turystyczna           Taxi Partner Warszawa

 

 

Partnerzy lokalni (cz?onkowie Krajowego Partnerstwa na rzecz Ochrony Dzieci przed Przemoc?):

 


Towarzystwo Rozwoju Rodziny - Zielona Góra           Iskierka           Centrum Interwencji Kryzysowej - Gda?sk

 

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka - Zielona Góra, Pozna?           Non Licet           Stowarzyszenie "SOS dla Rodziny" - Szczecin

 

Grudzi?dzkie Towarzystwo Pomocy Dziecku i Rodzinie "Homini"           Stowarzyszenie dla Dzieci i M?odzie?y "SZANSA" - G?ogów