Change language English Polski

Konkurs "Wspólna historia"

Zapraszamy wszystkich, którzy sko?czyli 13 lat, a nie uko?czyli jeszcze lat 18, do udzia?u w konkursie "Wspólna historia". Do wygrania tablety i ksi??ki.

Opowiedz nam histori? przedmiotu, który odegra? wa?n? rol? w ?yciu Twojej babci lub dziadka, zrób zdj?cie tego przedmiotu i pos?uguj?c si? aplikacj? na Facebooku (www.facebook.com/wspolnahistoria), prze?lij je do nas. Zdj?cie wraz z histori? zostanie opublikowane na profilu konkursowym.

Autorzy trzech najlepszych prac zostan? nagrodzeni 7-calowymi tabletami.

Przeczytaj regulamin konkursu