Change language English Polski

Materia?y do pobrania

 

Obja?nienia symboli:

 

dla dziecidla rodzicówdla profesjonalistów

 


„10 kroków ku temu by sta? si? lepszym rodzicem" - ulotka>>

 

 

 

„10 porad dla rodziców” - ulotka>>

 

 

 

 

„3..2..1..Internet!” - scenariusz>>

 

 

 

 

„Bezpieczny maluch" - ulotka>>

 

 

 

 

„B?d? ?wiadkiem w s?dzie"-poradnik>>

 

 

 

 

„Dlaczego?" - scenariusz zaj??>>

 

"Dobry Rodzic - Dobry Start" - ulotka informacyjna>>

 

 

 

 

 

„Dzieci nie s? na sprzeda?” - ulotka informacyjna>>

 

 

"Dziecko w Sieci. The Right Click">>

 

 

 

 

„Dziecko w Sieci. Zapobieganie wykorzystywaniu seksualnemu dzieci w Internecie”>>

 

 

 

 

 

"Dziecko wykorzystywane seksualnie. Diagnoza, interwencja, pomoc psychologiczna” - podr?cznik

 

 

 

 

„Folder informacyjny Polskiego Centrum Programu Safer Internet" wersja ENG / wersja PL >>

 

 

 

 

broszura „Gdy dziecko jest ofiar? przest?pstwa”>>

 

 

 

 

poradnik „Gdy podejrzewasz, ?e dziecko jest krzywdzone”>>

 

 

 

 

 

broszura „Jak chroni? dzieci przed krzywdzeniem? Rola lekarzy w zapobieganiu przemocy wobec najm?odszych dzieci”>>

 

 

 

poradnik „Jak chroni? ma?e dzieci przed krzwydzeniem">>

 

 

 

 

poradnik „Jak chroni? ma?e dzieci przed krzywdzeniem? Rola piel?gniarek i po?o?nych w zapobieganiu z?emu traktowaniu dziecka w rodzinie”>>

 

 

 

 

poradnik „Jak przes?uchiwa? dziecko", Alicja Budzy?ska>>

 

 

 

 

poradnik dla szkó? „Jak reagowa? na cybreprzemoc”, wydanie II (poprawione)>>

 

 

 

 

 

ulotka „Jak zabezpieczy? dowody przemocy wobec dzieci w Internecie”>>

 

 

 

 

ulotka „Jeste? ?wiadkiem - masz prawo">>

 

 

 

 

„Karta praw dziecka - ofiary/?wiadka przest?pstwa">>

 

 

 

scenariusz zaj?? „Ka?dy mo?e by? dobrym rodzicem">>

 

 

 

 

broszura „Komercyjne wykorzystywanie seksualne dzieci. Pytania i odpowiedzi”>>

 

 

broszura "Problem handlu dzie?mi w Polsce i na ?wiecie" >>

 

 

 

plakat "S?owa lecz?. Porozmawiajmy. 116 111" - wersja 1>>

plakat "S?owa lecz?. Porozmawiajmy. 116 111" - wersja 2>>

 

 

ulotka "S?owa lecz?. Porozmawiajmy. 116 111">>

 

 

 

plakat „Mo?esz liczy? na Helpline.org.pl”>>

 

 

ulotka „Nie b?d? oboj?tny wobec przemocy!">>

 

 

 

plakat „Powiedz STOP cyberprzemocy”>>

 

 

 

 

plakat „Poznaj bezpieczny Internet">>

 

 

 

 

zeszyt ?wicze? „Poznaj bezpieczny Internet”>>

 

 

 

 

scenariusz zaj?? "116 111">>

 

 

 

 

scenariusz zaj?? „Sieciaki”>>

 

 

 

 

 

ulotka „STOP Cyberprzemocy!”>>

 

 

 

 

scenariusz zaj?? „STOP cyberprzemocy”>>

 

 

 

 

broszura „Stres - poradnik dla rodziców ma?ych dzieci">>

 

 

 

 

„Umowa o bezpiecznym korzystaniu z Internetu”: wersja dla m?odszych>> i starszych dzieci>>

 

 

 

 

scenariusz zaj?? „W Sieci">>

 

 

 

 

 

broszura „Wykorzystywanie seksualne wychowanków domów dziecka”>>

 

 

 

 

broszura „Zabawa to podstawa">>

 

 

 

 

scenariusz spotkania „Zamiast klapsa - jak z mi?o?ci? i szacunkiem wyznacza? dziecku granice">>

 

 

broszura „Zamiast klapsów">>

 

 

plakat „Zosta? sieciakiem">>

 

 

 

 

scenariusz "Zu?ka i Tunio poznaj? Internet”>>