Change language English Polski

Materia?y do pobrania

  • Plakaty:

wersja w j?z. polskim i angielskim (PL i ENG)        wersja w j?z. rosyjskim (RUS)


 

  • Ulotki:

wersja w j?z. polskim i angielskim (PL/ENG)

 

  wersja w j?z. rosyjskim (RUS)


 

  • Banery do publikacji na www:

Ulotka/karta - wersja j?z. polski (PL) i j?zyk ang (ENG):

- wersja PL format swf            

 

- wersja ENG format swf

 

 

 

 

 

 

 

 

Plakaty wersja j?z. polski (PL) i angielski (ENG):

- wersja PL format swf 

 

 

 

 

- wersja ENG format swf

- wersja ENG format html

 

 

 

 

 

 

 

 


  • RAPORTY Z BADA? (3 wersje j?zykowe)

Poni?ej do pobrania raporty z bada?, których celem by?o zdiagnozowanie problemu komercyjnego wykorzystywania seksualnego dzieci i m?odzie?y poprzez zbadanie do?wiadcze? oraz postaw respondentów, zarówno m?odzie?y, jak i doros?ych, w Polsce i na Ukrainie.

Pliki do pobrania