Change language English Polski

Materia?y kampanii

Spot kampanii „My?l?, wi?c nie ?l?”

Spot kampanii „My?l?, wi?c nie ?l?”
Spot jest elementem kampanii spo?ecznej Fundacji Dzieci Niczyje po?wi?conej sekstingowi, czyli rejestrowaniu i przesy?aniu osobistych materia?ów o charakterze seksualnym za po?rednictwem telefonu i internetu. 

Spot jest elementem kampanii spo?ecznej Fundacji Dzieci Niczyje po?wi?conej sekstingowi, czyli rejestrowaniu i przesy?aniu osobistych materia?ów o charakterze seksualnym za po?rednictwem telefonu i internetu. B?dzie emitowany zarówno w lokalnych jak i ogólnopolskich stacjach telewizyjnych.

Plakat kampanii „My?l?, wi?c nie ?l?”

Plakat kampanii "My?l? wi?c nie ?l?"

Plakat przygotowany przez agencj? Publicis poprzez ciekaw? form? graficzn? zwraca uwag? na potencjalne konsekwencje sekstingu - lawin? brutalnych komentarzy w internecie. Plakat b?dzie publikowany w prasie i prezentowany na no?nikach reklamy zewn?trznej.

Pliki do pobrania