Change language English Polski

Nabór na grupowe zaj?cia terapeutyczne dla dzieci w wieku 7-10 lat z zespo?em stresu pourazowego

Oferta adresowana jest do dzieci, u których diagnozowano objawy PTSD   po traumatycznych wydarzeniach (przemoc, wykorzystywanie, wypadek, itp.)  oraz do ich rodziców. Grupa dla rodziców odbywa? si? b?dzie równolegle z grup? dzieci.

Terapia behawioralno-poznawcza skoncentrowana na traumie  ma na celu popraw? stanu dziecka poprzez nauk? nowych umiej?tno?ci radzenia sobie z silnymi emocjami zwi?zanymi z objawami PTSD.

Spotkania grup odbywa? si? b?d? raz w tygodniu, w poniedzia?ki, w godzinach 17.00-18.30, w Centrum Pomocy Dzieciom im. I. Kornatowskiej, ul. Mazowiecka 12, lok. 25.

Cykl terapeutyczny obejmuje 12 spotka?.

Rekrutacja trwa do 14 marca 2016 r.

Zg?oszenia oraz dodatkowe informacje - telefonicznie: 22 826 88 62 lub mailowo: mazowiecka@fdn.pl

ZAPRASZAMY!