Change language English Polski

Niejadek - czyli o diecie ma?ego dziecka, 7 marca

Martwisz si?, bo Twoje dziecko nie chce je?? albo obawiasz si?, ?e je za ma?o? Nie masz pomys?u na to, jak zach?ci? dziecko do jedzenia? Posi?ki zaczynaj? by? ?ród?em stresu dla Ciebie i malucha? Co zrobi?, by nie wmusza? w dziecko ka?dego k?sa posi?ku?

Je?li jeste? rodzicem ma?ego dziecka (0-6 lat) i chcesz wiedzie?, ile mo?e zje?? ma?e dziecko, dlaczego dziecku czasem zmniejsza si? apetyt, a tak?e co mo?e pomóc maluchowi w prze?amaniu niech?ci do jedzenia - zapraszamy na spotkanie pod okiem psychologa, dietetyka i w gronie innych rodziców.

 

Z powodu ograniczonej liczby miejsc prosimy o zg?aszanie udzia?u w tygodniu poprzedzaj?cym spotkanie pod numerem telefonu 22 616 16 69.

Spotkanie poprowadzi Anna Zawadzka i Marta Zacharska. Udzia? w spotkaniu jest bezp?atny.

 

Termin: 7 marca 2016 r., godz. 17:00-19:00

Miejsce: Centrum Dziecka i Rodziny, Fundacja Dzieci Niczyje, ul. Walecznych 59, wej?cie B, II pi?tro, Warszawa

 

Spotkanie organizuje Fundacja Dzieci Niczyje (www.fdn.pl). Spotkanie odbywa si? w ramach programu Dobry Rodzic - Dobry Start (www.dobryrodzic.fdn.pl) wspieranego przez Urz?d m.st. Warszawy.

 

Pliki do pobrania