Change language English Polski

Kontakt

Fundacja Dzieci Niczyje

 Centrum Dziecka i Rodziny im. Aliny Margolis-Edelman

 ul. Walecznych 59

 03-926 Warszawa

 

wej?cie B, II pi?tro

 

 tel./faks: 22 616 16 69

 e-mail: walecznych@fdn.pl

 

Centrum Dziecka i Rodziny czynne jest w godzinach:

od poniedzia?ku do czwartku: 8.00-19.00

pi?tek: 8.00 - 16.00