Change language English Polski

Aktualności

 • Spotkanie edukacyjne w ramach kampanii "S?owa rani?" - Leszno

  2012-05-30

  Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie serdecznie zaprasza rodziców/opiekunów na dwugodzinne spotkanie edukacyjne „S?owa rani? na ca?e ?ycie”. Jest ono skierowane do rodziców/opiekunów, którzy chc? dobrze komunikowa? si? ze swoimi dzie?mi i poprawia? relacje z nimi.

  czytaj dalej »
 • Kto krzywdzi dziecko s?owem?

  2012-05-24

  Co drugi polski rodzic regularnie krzyczy komunikuj?c si? ze swoim dzieckiem. Co pi?ty przyznaje, ?e zdarzy?o mu si? wobec niego u?y? obra?liwych s?ów. Niemal dwa razy cz??ciej krzyk stosuj? matki ni? ojcowie – bo to one zwykle sp?dzaj? wi?cej czasu z dzie?mi. Pozosta? tydzie? do ko?ca kampanii medialnej „S?owa rani? na ca?e ?ycie”. Fundacja Dzieci Niczyje publikuje wyniki bada? nt. przemocy s?ownej wobec najm?odszych. Badania, w ramach partnerskiej wspó?pracy z FDN, przeprowadzi? Millward Brown SMG/KRC.

  czytaj dalej »
 • Spotkanie edukacyjne w ramach kampanii "S?owa rani?" - Tomaszów Lubelski

  2012-05-16

  23 maja w siedzibie O?rodku Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Lubelskim odb?dzie si? spotkanie edukacyjne dla rodziców, podczas którego uczestnicy b?d? mogli uzyska? cenne wskazówki nt. tego, jak poprawi? umiej?tno?? komunikacji i dba? o budowanie dobrych relacji z w?asnymi dzie?mi.

  czytaj dalej »
 • Wroc?awskie stowarzyszenie FamiLANDIA zaprasza na spotkanie

  2012-05-07

  Stowarzyszenie FamiLANDIA zaprasza rodziców i opiekunów na spotkanie edukacyjne w ramach kampanii "S?owa rani? na ca?e ?ycie".

  czytaj dalej »
 • Warsztaty w Krakowskim Klubie Mam

  2012-04-24

  S?owa rani? - czyli jak unika? krzyku, kpin i obra?ania dziecka - spotkania z rodzicami w Krakowskim Klubie Mam.

  czytaj dalej »