Change language English Polski

Raporty z dzia?alno?ci Fundacji

Raport z dzia?alno?ci za 2014 rok - wersja infograficzna
 

 

Sprawozdanie finansowe za 2014 rok (pdf)
Opinia bieg?ego rewidenta za 2014 rok (pdf)

Raport z dzia?ano?ci za 2014 rok (pdf, 1,7 MB)
 

 

Raport z dzia?ano?ci za 2013 rok - wersja infrograficzna (pdf, 1,5 MB)

 

Raport z dzia?alno?ci za 2013 rok (pdf, 2 MB)

Raport finansowy za rok 2013: informacja dodatkowa (pdf, 3,26 MB), bilans roczny (pdf, 911 kB), rachunek zysków i strat (pdf, 0,98 MB).

 

 

 

 

 

 

 

Raport z dzia?alno?ci za 2012 rok - wersja infograficzna (pdf, 4 MB)

 

Raport 2012Raport z dzia?alno?ci za 2012 rok (pdf, 2,4 MB)

 

Raport finansowy za rok 2012: informacja dodatkowa (pdf, 2,6 MB), bilans roczny (pdf, 691 kB), rachunek zysków i strat (pdf, 654 kB)

 

 

 

 

 

Raport z dzia?alno?ci 2011

Raport z dzia?alno?ci za 2011 rok (pdf, 2,4 MB)

Raport finansowy za rok 2011: informacja dodatkowa (pdf, 192 kB), bilans roczny (pdf, 120 kB), rachunek zysków i strat (pdf, 77 kB), opinia rewidenta (pdf, 80 kB)

 

 

 

 

 

Raport z dzia?alno?ci 2010

Raport z dzia?alno?ci za 2010 rok (pdf, 4,61 MB)


Opinia niezale?nego bieg?ego rewidenta (pdf, 76 kB)

 

 

 

 

 

Raport_fdn_2009

Raport z dzia?ano?ci za 2009 rok (pdf, 4 MB)

Opinia niezale?nego bieg?ego rewidenta (pdf. 52 KB)

 

 

 

 

 

 

Raport_fdn_2008

Raport z dzia?ano?ci za 2008 rok (pdf, 7 MB)

Opinia niezale?nego bieg?ego rewidenta (pdf. 51 KB)

 

 

 

 

 

 

Raport_fdn_2007

Raport z dzia?ano?ci za 2007 rok (pdf, 3,13 MB)

Opinia niezale?nego bieg?ego rewidenta (pdf, 50 KB)

 

 

 

 

 

 

Raport_fdn_2006

Raport z dzia?ano?ci za 2006 rok (pdf, 2,57 MB)

Opinia niezale?nego bieg?ego rewidenta (doc, 30 KB)

 

 

 

 

 

 

Raport_fdn_2005 Raport z dzia?ano?ci za 2005 rok (pdf, 1,62 MB) 

Opinia niezale?nego bieg?ego rewidenta (pdf, 30 KB)

 

 

 

 

 

 

Raport_fdn_2004Raport z dzia?alno?ci za 2004 rok (pdf, 349 KB)

Raport_fdn_2003Raport z dzia?ano?ci za 2003 rok (pdf, 729 KB)

Raport_fdn_2002Raport z dzia?ano?ci za 2002 rok (pdf, 217 KB)

Raport_fdn_2001Raport z dzia?ano?ci za 2001 rok (pdf, 632 KB)