Change language English Polski

S?owa daj? moc

  • O kampanii

    „Kocham Ci?”, „Wierz? w Ciebie”, „Uda Ci si?”: s?owa, które daj? dziecku moc s? bardzo proste, ale rodzice czasem o nich zapominaj? lub trudno im je wypowiada?. Kampania Fundacji Dzieci Niczyje i Agencji Reklamowej Publicis „S?owa daj? moc" ma u?wiadomi? rodzicom, jak wa?ne w wychowywaniu s? dobre, pozytywne komunikaty, które przypominaj? dzieciom o tym, ?e s? kochane, akceptowane, ?e maj? wsparcie w najbli?szych.

    wi?cej >>
  • Artyku?y dla rodziców

    Chcesz by? lepszym rodzicem? Dowiedz si? jak lepiej komunikowa? si? z dzieckiem i budowa? dobre relacje.

    wi?cej >>