Change language English Polski

S?owa daj? moc - akcja

„Kocham Ci?”, „Wierz? w Ciebie”, „Uda Ci si?”: s?owa, które daj? dziecku moc s? bardzo proste, ale rodzice czasem o nich zapominaj? lub trudno im je wypowiada?. Kampania Fundacji Dzieci Niczyje i Agencji Reklamowej Publicis „S?owa daj? moc" ma u?wiadomi? rodzicom, jak wa?ne w wychowywaniu s? dobre, pozytywne komunikaty, które przypominaj? dzieciom o tym, ?e s? kochane, akceptowane, ?e maj? wsparcie w najbli?szych.

 I ty mo?esz wzi?? udzia? w kampanii. Oprócz najprostszego sposobu – pochwalenia w?asnego dziecka, proponujemy wsparcie kampanii poprzez przekazanie darowizny.

Wszystkie osoby, które w ci?gu najbli?szego tygodnia przeka?? wsparcie finansowe Fundacji, otrzymaj? w ramach podzi?kowania unikatowe naklejki dla dzieci, ze s?owami, które daj? moc.

Dzieci je uwielbiaj?!

Zapraszamy do udzia?u w kampanii!