Change language English Polski

Strefa Rodzica

Aktualności

Przedszkolaki w sieci. Korzy?ci i zagro?enia wynikaj?ce z bycia online, 18 kwietnia

2016-04-14

Zapraszamy rodziców ma?ych dzieci na spotkanie z cyklu Wa?ne tematy dla mamy i taty na temat korzystania z internetu dzieci w wieku przedszkolnym.

czytaj dalej »

Multimedia

Więcej filmów wideo »

Telefon Zaufania dla Dzieci i M?odzie?y 116 111

2015-03-17

Film o zasadach dzia?ania Telefonu Zaufania dla Dzieci i M?odzie?y 116 111

Zobacz również:

 • Telefon Zaufania dla Dzieci i M?odzie?y 116 111 2015-03-17

  Film o zasadach dzia?ania Telefonu Zaufania dla Dzieci i M?odzie?y 116 111

 • Nadu?ywanie internetu przez dzieci i m?odzie? 2015-03-17

  Edukacyjny materia? filmowy, maj?cy na celu przybli?enie problemu nadu?ywania internetu i komputera przez dzieci i m?odzie? profesjonalistom i rodzicom.

 • GADKI z psem 2015-03-17

  Film animowany dla dzieci nt. zagro?e?
  www.gadki.fdn.pl 

 • GADKI - Dobre Wychowanie 2015-03-17

  Tak zachowuje si? dobrze wychowane dziecko
  Spot kampanii spo?ecznej Fundacji Dzieci Niczyje - GADKI - "Dobre Wychowanie"
  www.gadki.fdn.pl

 • 1% dla Fundacji Dzieci Niczyje 2015-02-16

  Przeka? 1% Fundacji Dzieci Niczyje. KRS 0000 20 44 26

 • Zamiast klapsa 2013-08-02

  Film "Zamiast klapsa" to propozycja dla rodziców. W przyjazny sposób prezentuje, jak radzi? sobie z trudnymi zachowaniami ma?ych dzieci. Rodzice mog? dowiedzie? si?, jak nie straci? panowania nad sob?, gdy dziecko zachowuje si? niezgodnie z ich oczekiwaniami oraz jak komunikowa? si? z maluchem, by zach?ci? go do wspó?pracy.

 • Inauguracja kampanii "Dziadkowie i wnuki. Wspólna historia" 2013-01-25

  21 stycznia 2013 r. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odby?a si? konferencja prasowa rozpoczynaj?ca now? kampani?, której celem jest wzmocnienie znaczenia wi?zi mi?dzypokoleniowych oraz roli dziadków i bab? w ?yciu dzieci.

 • Ogólnopolska kampania spo?eczna "Dobry Rodzic - Dobry Start" 2011-12-28

  Kampania medialna mia?a na celu zwrócenie uwagi na fakt, ?e rodzicielstwo jest zadaniem, z którym czasami trudno sobie poradzi?. Jednocze?nie massmedia, pokazuj?c rodziców ma?ych dzieci, prezentuj? wizerunek wypocz?tych, szcz??liwych doros?ych i u?miechni?te dzieci. Dlatego te? rodzice, którzy napotykaj? na problemy, wstydz? si? o tym mówi?, traktuj? swoj? sytuacj? jako niepowodzenie. Cz?sto nie wiedz?, gdzie mog? szuka? pomocy.

  Organizatorem kampanii by?a Fundacja Dzieci Niczyje.

 • Nigdy nie potrz?saj dzieckiem! 2011-07-01

  Twoje dziecko nie przestaje p?aka?? Trwa to ca?? wieczno??? Wpadasz w rozpacz? Z?o?cisz si?? Masz ochot? potrz?sn?? dzieckiem? Stop!  Pami?taj, ?e nie wa?ne jak bezradnie si? czujesz – nigdy nie potrz?saj dzieckiem! Jak radzi? sobie z trudnymi emocjami, by nie zrobi? dziecku krzywdy? Zapraszamy do obejrzenia filmu. Oce? film>>

 • Kampania spo?eczna Dobry Rodzic - Dobry Start 2011-05-11

  Kampania medialna mia?a na celu zwrócenie uwagi na fakt, ?e rodzicielstwo jest zadaniem, z którym czasami trudno sobie poradzi?. Jednocze?nie massmedia, pokazuj?c rodziców ma?ych dzieci, prezentuj? wizerunek wypocz?tych, szcz??liwych doros?ych i u?miechni?te dzieci. Dlatego te? rodzice, którzy napotykaj? na problemy, wstydz? si? o tym mówi?, traktuj? swoj? sytuacj? jako niepowodzenie. Cz?sto nie wiedz?, gdzie mog? szuka? pomocy.

 • Dajemy dzieciom si??! 2011-03-16
 • Kampania spo?eczna Z?y dotyk 2011-03-16

  Spot telewizyjny kampanii "Z?y dotyk" - Ogólnopolska kampania spo?eczna „Z?y dotyk (II edycja) po?wi?cona jest problemowi wykorzystywania seksualnego dzieci. Akcja pod has?em „Dzieci skrzywdzone przez z?y dotyk chc? sta? si? niewidoczne jest skierowana g?ównie do rodziców i profesjonalistów (nauczycieli, pedagogów, psychologów), a jej celem jest edukacja w zakresie mo?liwo?ci ochrony najm?odszych i pomocy dzieciom, które do?wiadczy?y wykorzystywania. www.zlydotyk.pl

 • Kampania spo?eczna Dobry rodzic - dobry start - drugi spot 2011-03-16

  Kampania medialna mia?a na celu zwrócenie uwagi na fakt, ?e rodzicielstwo jest zadaniem, z którym czasami trudno sobie poradzi?. Jednocze?nie massmedia, pokazuj?c rodziców ma?ych dzieci, prezentuj? wizerunek wypocz?tych, szcz??liwych doros?ych i u?miechni?te dzieci. Dlatego te? rodzice, którzy napotykaj? na problemy, wstydz? si? o tym mówi?, traktuj? swoj? sytuacj? jako niepowodzenie. Cz?sto nie wiedz?, gdzie mog? szuka? pomocy.

 • Czemu nie powinno si? bi? dzieci? Eksperci o problemie 2011-02-22

  Dlaczego bijemy dzieci? Czemu nie powinno si? bi? dzieci? Jak poradzi? sobie z w?asnymi emocjami? Pos?uchaj co o wychowaniu bez przemocy mówi? psycholo?ki z Fundacji Dzieci Niczyje.