Change language English Polski

Szkolenia otwarte

Oferta szkole? otwartych adresowana jest do osób indywidualnych poszukuj?cych mo?liwo?ci rozwoju i podnoszenia swoich kompetencji zawodowych. Istnieje tak?e mo?liwo?? zg?osze? grupowych.

Aktualna oferta szkole? adresowanych do profesjonalistów dost?pna jest na platformie edukacyjnej http://edukacja.fdn.pl w dziale 'konferencje i szkolenia otwarte'.

Zapraszamy!

 

Aktualnie uwadze polecamy: