Change language English Polski

Tablet i moje dziecko - wszystko o bezpiecznym korzystaniu z tabletów i aplikacji mobilnych, 21 marca

Chcesz wiedzie?:

* czy Twoje dziecko mo?e ju? korzysta? z tabletu lub smartfona?
* ile czasu mo?e sp?dzi? przy urz?dzeniach mobilnych i jak mo?esz to kontrolowa??
* jak wykorzystywa? aplikacje mobilne w rozwoju dziecka?
* jak aplikacje mobilne mog? pomóc rodzicom dzieci z dysfunkcjami?
* jak wybiera? adekwatne do wieku dziecka aplikacje?
* jak zadba? o bezpiecze?stwo dzieci korzystaj?cych z urz?dze? mobilnych - tabletów, smartfonów?

Je?li jeste? rodzicem/opiekunem dziecka w wieku 0-6 lat i chcesz zna? odpowiedzi na powy?sze pytania, zapraszamy na spotkanie w gronie innych rodziców.

Spotkanie prowadzi pedagog/cybernetyk – Marcin So?odki.

Udzia? w spotkaniu jest bezp?atny.

Termin: 21 marca 2016 r., godz. 17.00-19.00

Miejsce: Centrum Dziecka i Rodziny, ul. Walecznych 59 (wej?cie B, II pi?tro)

Zapisy pod numerem telefonu 22 616 16 69 w tygodniu przed spotkaniem.

 

Pliki do pobrania