Change language English Polski

Tydzie? Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przest?pstwem w FDN

Z okazji Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przest?pswem, w dniach 22-27 lutego 2016 r. Fundacja Dzieci Niczyje zaprasza na dyzury telefoniczne ekspertów w sprawach zwi?znaych z problemem krzywdzenia dzieci.

Dy?ury telefoniczne psychologów (tel. 22 826 88 62):

pon. 9:30-10:30

?r. 12:00-14:00 

czw. 11:00-13:00

 

Dy?ury telefoniczne prawników (tel. 22 826 80 72):

wt. 10:00-12:00

?r. 12:00-14:00

pt. 12:00-14:00