Change language English Polski

Z?o?? moja - z?o?? dziecka, 23 maja

Zapraszamy rodziców ma?ych dzieci na spotkanie z cyklu Wa?ne tematy dla mamy i taty po?wi?cone z?o?ci prze?ywanej przez rodzica oraz dziecko.

 

  • Znasz sytuacje, w których w jednym czasie Ty i Twoje dziecko z?o?cicie si??
  • Maluch krzyczy, rzuca przedmiotami i domaga si? tego, czego chce…
  • A Ty…? Na pocz?tku czujesz tylko lekkie poirytowanie, jednak powoli zmienia si? ono w coraz wi?ksz? z?o??… Jak nie da? si? ponie?? emocjom?
  • Jak zapanowa? nad w?asn? z?o?ci? i pomóc dziecku zapanowa? nad jego z?o?ci??

 

Je?li jeste? rodzicem ma?ego dziecka (do 6 roku ?ycia) i chcesz wiedzie? wi?cej o tym, co mo?e Ci pomóc, zapraszamy na spotkanie z cyklu  „Wa?ne tematy dla Mamy i Taty”

 

Spotkanie poprowadzi Agata Grabowska i Marta Zacharska.

Udzia? w spotkaniu jest bezp?atny.

Z powodu ograniczonej liczby miejsc prosimy o zg?aszanie udzia?u w tygodniu poprzedzaj?cym spotkanie pod numerem 22 616 16 69.

 

Termin: 23 maja 2016 r., godzina 17.00-19.00

Miejsce: Centrum Dziecka i Rodziny Fundacji Dajemy Dzieciom Si?? (dawniej Fundacji Dzieci Niczyje), ul. Walecznych 59

 

Organizatorem spotkania jest Fundacja Dzieci Niczyje (www.fdn.pl). Spotkanie odbywa si? w ramach programu Dobry Rodzic - Dobry Start (www.dobryrodzic.fdn.pl), wspieranego przez Urz?d m.st. Warszawy.