Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Fundacja Dzieci Niczyje zmieniła nazwę na Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Już ponad 25 lat działamy na rzecz dzieci, ich rodziców i opiekunów oraz profesjonalistów pracujących z dziećmi. Nowa nazwa i tożsamość wizualna są konsekwencją naszego rozwoju - od momentu założenia, znacznie rozszerzyliśmy zakres działań. Sercem misji fundacji pozostaje działanie na rzecz dzieci doświadczających przemocy.

Więcej...

Aktualności

 • 27 lipca wchodzi w życie obowiązek przesłuchiwania dzieci w przyjaznych pomieszczeniach

  2015-07-23

  27 lipca 2015 r. wchodzi w życie nowelizacja kodeksu postępowania karnego, uzupełniająca wcześniej wprowadzone zmiany w zakresie procedur ochrony małoletnich świadków przestępstw, o bezwzględny obowiązek przeprowadzania przesłuchania dzieci w odpowiednio przystosowanym do tego celu pomieszczeniach (art. 185d k.p.k.). Do tej pory przesłuchiwanie dzieci w przyjaznych miejscach było dobrą praktyką, każdorazowo uzależnioną od decyzji sądu. Wprowadzona zmiana jest m.in. wynikiem działań lobbingowych Fundacji Dzieci Niczyje, która jest polskim pionierem w zakresie budowania wymiaru sprawiedliwości przyjaznego dzieciom.

  czytaj dalej »
 • Współpraca FDN z agencją Bluerank

  2015-07-09

  Fundacja podjęła współpracę z agencją Bluerank, która przeprowadzi audyt SEO naszej strony internetowej. Agencja przygotuje listę gotowych rekomendacji i rozwiązań do prawidłowego zoptymalizowania strony, przez co będzie ona w stanie osiągać wyższe pozycje w wyszukiwarce Google.

  czytaj dalej »
 • 10. Edycja Studium z zakresu opiniowania sądowo-psychologicznego

  2015-07-08

  Serdecznie zapraszamy psychologów, biegłych sądowych oraz studentów ostatniego roku psychologii do udziału w 180-godzinnym cyklu szkoleniowym przygotowującym do pracy w zakresie opiniowania dla potrzeb orzecznictwa sądowego w postępowaniu karnym i cywilnym. Właśnie rozpoczęliśmy rekrutację!

  czytaj dalej »
 • Jeszcze tylko przez tydzień można składać wnioski na konkurs grantowy

  2015-06-26

  Konkurs grantowy organizowany jest w ramach programu „Bezpieczne dzieciństwo”. Promuje działania, których celem jest ochrona dzieci przed przemocą i krzywdzeniem oraz pomoc ich rodzinom i opiekunom. O granty z programu mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, które wspierają społeczność lokalną w polepszaniu standardów bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w trzech liniach programowych.

  czytaj dalej »
 • Bilans na koniec roku szkolnego – już tysiąc szkół i przedszkoli zabiega o certyfikat Chronimy Dzieci

  2015-06-24

  Już 1000 szkół i przedszkoli z całej Polski przystąpiło do programu Chronimy Dzieci, by lepiej chronić dzieci przed przemocą oraz uzyskać certyfikat potwierdzający podejmowanie działań na rzecz bezpieczeństwa najmłodszych. 
  Certyfikat Chronimy Dzieci to znak jakości ochrony dzieci przed przemocą w placówce. Ogólnopolski program certyfikowania placówek realizujących standardy ochrony dzieci przed przemocą został zainaugurowany w marcu tego roku. W ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” realizuje go Fundacja Dzieci Niczyje we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, kuratoriami oświaty oraz partnerskimi organizacjami i instytucjami w całej Polsce.  
  Każdego dnia do programu przystępują nowe placówki, które chcą uzyskać wsparcie przy wdrażaniu standardów ochrony dzieci przed przemocą i lepiej dbać o bezpieczeństwo najmłodszych. Wkrótce wiele z nich będzie legitymowało się certyfikatem Chronimy Dzieci.

  czytaj dalej »