Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Fundacja Dzieci Niczyje zmieniła nazwę na Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Już ponad 25 lat działamy na rzecz dzieci, ich rodziców i opiekunów oraz profesjonalistów pracujących z dziećmi. Nowa nazwa i tożsamość wizualna są konsekwencją naszego rozwoju - od momentu założenia, znacznie rozszerzyliśmy zakres działań. Sercem misji fundacji pozostaje działanie na rzecz dzieci doświadczających przemocy.

Więcej...

Badania FDN

Głównym celem programów badawczych realizowanych przez Fundację Dzieci Niczyje jest diagnoza skali i charakteru różnych aspektów zjawiska krzywdzenia dzieci oraz postaw społecznych wobec tego problemu.

Poniżej przedstawiamy raporty z badań realizowanych przez Fundację Dzieci Niczyje.

2015: Komercyjne wykorzystywanie seksualne dzieci i młodzieży

FDN 2015

Próba badawcza: Bułgaria N=611, Litwa N=1000, Łotwa N=1007, Mołdawia 1015, Polska N=988; Ukraina N=1039

Słowa kluczowe: komercyjne wykorzystywanie dzieci i młodzieży

Download: D. Żurkowska, Comparative report - attitudes towards comercial sexual exploitation

2015: Korzystanie z urządzeń mobilnych przez małe dzieci w Polsce

FDN i Millward Brown S.A. 2015

Próba badawcza: ogólnopolska próba rodziców dzieci w wieku od 6 miesięcy do 6,5 lat (N=1011)

Słowa kluczowe: urządzenia mobilne, małe dzieci, edukacja medialna

Do pobrania: A. Bąk, Korzystanie z urządzeń mobilnych przez małe dzieci w Polsce

 2015: Pomoc online dzieciom w trudnych sytuacjach życiowych

FDN 2015

Próba badawcza: 352 wiadomości z 2014 roku

Słowa kluczowe: pomoc online, telefon zaufania

Do pobrania: D. Żurkowska, Pomoc online dzieciom w trudnych sytuacjach życiowych. Specyfika problemów zgłaszanych przez dzieci.

 

Download: D. Żurkowska, Online Help for Children at Risk. Analysis of the problems reported by children.

Download: Online Help for Children at Risk. Comparative report

2014: Seksting wśród polskiej młodzieży

FDN i GfkPolonia, 2014

Próba badawcza: Polscy internauci w wieku 15-19 lat (N = 503)

Słowa kluczowe: seksting, bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie

Do pobrania: S. Wójcik, K. Makaruk, Seksting wśród polskiej młodzieży. Wyniki badań ilościowych

2014: Być tatą

FDN i Millward Brown 2014

Próba badawcza: Ogólnopolska próba ojców  dzieciw w wieku do 18 lat, N=502, wywiady telefoniczne (CATI)

Słowa kluczowe: ojciec, opieka, dziecko, podział obowiązków

Do pobrania: Infografika z najważniejszymi wynikami

2013: Postawy wobec kar fizycznych i ich stosowanie

FDN i Gfk, 2013

Próba badawcza: Dorośli Polacy (N = 1000), Bułgarzy (N=500), Litwini (N=500), Łotysze (N=500), Mołdawianie (N=500) i Ukraińcy (N=1000).

Słowa kluczowe: kary fizyczne, przemoc fizyczna

Do pobrania:

Makaruk, K. (2013). Postawy Polaków wobec kar fizycznych a ich stosowanie w praktyce rodzicielskiej. Dziecko krzywdzone. Teoria badania, praktyka, 12(4), 40-53.

Wójcik, S. (2013). Postawy wobec kar fizycznych i ich stosowanie w sześciu krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Wyniki międzynarodowego badania „The Problem of Child Abuse”. Dziecko krzywdzone. Teoria badania, praktyka, 12(4), 7-26.

2013: Udział małoletnich w postępowaniu karnym z art. 207 kk. Raport z badań aktowych

FDN 2013

Próba badawcza:

Akta dotyczące 107 przesłuchań, w tym 34 przesłuchania prowadzone w trybie art. 185a kpk oraz 73 przesłuchania prowadzone w trybie art. 177 i nast. kpk.

Słowa kluczowe: małoletni w postępowaniu karnym, reprezentacja dziecka, dziecko pokrzywdzone przestępstwem

Do pobrania: O. Trocha, Udział małoletnich w postępowaniu karnym z art. 207 kk. Raport z badań aktowych

2013: Bezpieczeństwo dzieci w internecie

TNS, Orange Polska, Fundacja Orange i FDN 2013

Próba badawcza:

część jakościowa: rodzice dzieci w wieku 10-15 lat korzystających z internetu, rodzice dzieci w wieku 10-15 lat niekorzystających z internetu, dzieci w wieku 10-15 lat korzystające z internetu;

część ilościowa: rodzice dzieci w wieku 10-15 lat korzystających z internetu w domu (N=501), rodzice dzieci w wieku 10-15 lat niekorzystających z internetu w domu (N=201), dzieci w wieku 10-15 lat korzystające w domu z internetu (N=500)

Słowa kluczowe: rodzice, zagrożenia dzieci w internecie, korzystanie z internetu

Do pobrania: Bezpieczeństwo dzieci w internecie. Raport z badań jakościowych i ilościowych

2013: Pochwały i okazywanie uczuć dzieciom

FDN i Millward Brown 2013

Próba badawcza: ogólnopolska, losowa, reprezentatywna próba mieszkańców Polski w wieku 18-75 lat (N=1002, w tym rodzice N=282), wywiady telefoniczne w ramach sondażu CATIBUS

Słowa kluczowe: Pochwały, rodzice, wychowanie

Do pobrania: Pochwały i okazywanie uczuć dzieciom. Raport z badań ilościowych

2013: Ogólnopolska diagnoza problemu przemocy wobec dzieci

FDN i Millward Brown 2013

Próba badawcza: Ogólnopolska próba dzieci i młodzieży w wieku 11-17 lat; N=1005

Słowa kluczowe: Przemoc, Wiktymizacja, Dzieci, Przemoc w rodzinie, Przemoc rówieśnicza, Zaniedbanie, Wykorzystywanie seksualne, Wiktymizacja pośrednia.

Do pobrania: J. Włodarczyk, K. Makaruk, Ogólnopolska diagnoza problemu przemocy wobec dzieci. Wyniki badania

Infografika z najważniejszymi wynikami Diagnozy

Szczegółowe analizy są dostepne w Dziecko krzywdzone.Teoria, badania, praktyka Vol. 12 Nr 3

Download: J. Włodarczyk, K. Makaruk, National Survey of Child and Youth Victimization in Poland

2013: Dziadkowie i wnuki. Wspólna historia

FDN 2013

Próba badawcza: Dwa wywiady grupowe z dziadkami, jeden wywiad grupowy z wnukami-uczniami gimnazjum

Słowa kluczowe: Dziadkowie, wnuki, rodzina, seniorzy, relacje międzypokoleniowe

Do pobrania: K. Makaruk, Dziadkowie i wnuki. Wspólna historia. Raport z badań jakościowych

2012: EU NET ADB – Badanie nadużywania internetu przez młodzież w Polsce i Europie

FDN 2012

Próba badawcza: W Polsce: losowa, reprezentatywna próba 2045 gimnazjalistów z klas trzecich oraz 20 wywiadów pogłębionych.

Słowa kluczowe: nadużywanie internetu, zagrożenia dzieci w internecie, cyberprzemoc, pornografia

Do pobrania: K. Makaruk, Sz. Wójcik, Skrócony raport z badań

K. Makaruk, Sz. Wójcik, szczegółowy raport z części ilościowej

Szczegółowe analizy są dostepne w Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka Vol. 12 Nr 1

2012: Handel ludźmi i przestępstwa okołoprostytucyjne na szkodę małoletnich

FDN 2012

Próba badawcza: akta 8 spraw karnych dotyczących przestępstw z art. 253 §1 starego kodeksu karnego oraz z art. 203 i 204 §3 aktualnego kodeksu karnego w województwie mazowieckim, wielkopolskim i śląskim; 15 małoletnich pokrzywdzonych oraz 14 skazanych

Słowa kluczowe: handel dziećmi, komercyjne wykorzystywanie dzieci i młodzieży, prostytucja małoletnich

Do pobrania: A. Popławska, Z. Kloc, Raport z badań

2012: Sytuacja życiowa dzieci przebywających w warszawskich placówkach opiekuńczo-wychowawczych

FDN 2012 we współpracy z Kołem Naukowym Chi-Kwadrat

Próba badawcza: 20 indywidualnych wywiadów pogłębionych z dziećmiz placówek opiekuńczo-wychowawczych w wieku 13–16 lat

Słowa kluczowe: placówki opiekuńczo-wychowawcze, domy dziecka, pogotowie opiekuńcze

Do pobrania: Raport z badań

2011: Komercyjne wykorzystywanie seksualne dzieci i młodzieży

FDN 2011

Próba badawcza: Polska N=1102; Ukraina N=369 oraz 4 zogniskowane wywiady grupowe

Słowa kluczowe: komercyjne wykorzystywanie dzieci i młodzieży. prostytucja małoletnich

Do pobrania: J. Włodarczyk, M. Hamela, Raport z badań

2011: Praktyka przesłuchiwania dzieci w Polsce

FDN 2011

Próba badawcza: Akta dotyczące 154 przesłuchań dzieci w 9 miastach Polski

Słowa kluczowe: przesłuchania, dziecko świadek

Do pobrania: O. Trocha, Raport z badań

2010: Wiktymizacja dzieci i młodzieży w Polsce. Doświadczenia młodych Polaków

FDN i Gemius Polska, 2009 i 2010

Próba badawcza: Polscy internauci w wieku 15–18 lat (N = 1000)

Słowa kluczowe: wiktymizacja, przemoc, wykorzystywanie seksualne

Do pobrania: M. Sajkowska, Raport z badań

2009: Problem wykorzystywania seksualnego wychowanków placówek opiekuńczo–wychowawczych

FDN 2009, program Daphne III

Próba badawcza: Wychowankowie warszawskich domów dziecka w wieku 15–18 lat (N=62) i personel z tych placówek (N=62).

Słowa kluczowe: placówki opiekuńczo-wychowawcze, domy dziecka, wiktymizacja, przemoc, wykorzystywanie seksualne

Do pobrania: M. Sajkowska, J. Włodarczyk, Raport Badawczy

2009: Problem krzywdzenia dzieci. Postawy i doświadczenia w siedmiu krajach Europy Środkowo-Wschodniej

Badania w siedmiu krajach europejskich – Bułgarii, Litwie, Łotwie, Macedonii, Mołdawii, Polsce i Ukrainie, 2009, program „Dzieciństwo bez przemocy”. Wyniki porównane z analogicznymi badaniami z roku 2005.

Próba badawcza: W I części - dorośli mieszkańcy każdego kraju (W Polsce w 2005 N=955, w 2009 N=1000). W II części - nauczyciele (W Polsce w 2005 N=158, w 2009 N=189).

Słowa kluczowe: wiktymizacja, przemoc, wykorzystywanie seksualne, przemoc domowa, przemoc w szkole, kary fizyczne, zaniedbanie, interwencja, pomoc instytucjonalna

Do pobrania: Raport porównawczy 2005-2009 (ang.)

2009: Problem handlu dziećmi w Polsce – opinie i doświadczenia profesjonalistów

FDN, projekt Mario, 2009

Próba badawcza:

Pracownicy placówek interwencyjnych oraz funkcjonariuszy straży granicznej (N = 67)

Słowa kluczowe: handel dziećmi, komercyjne wykorzystywanie dzieci

Do pobrania: G. Zawadzka, Raport z badań

G. Zawadzka, Raport z badań (ang.)

2009: Problem pornografii dziecięcej w sieci w opiniach i doświadczeniach polskich internautów

FDN i Gemius, 2009

Próba badawcza: Polscy internauci powyżej 15 roku życia (N=1195)

Słowa kluczowe: pornografia dziecięca, zagrożenia dzieci w Internecie

Do pobrania: Raport z badań

 

2008: Bicie dzieci. Postawy i doświadczenia dorosłych Polaków

FDN i Millward Brown SMG/KRC, 2008

Próba badawcza: Dorośli Polacy (N = 1002)

Słowa kluczowe: bicie dzieci, kary fizyczne

Do pobrania: M. Sajkowska, Raport z badań

2008: Rodzice wobec zagrożeń dzieci w internecie

FDN i TNS OBOP, 2008

Próba badawcza: Rodzice/opiekunowie dzieci w wieku 7–17 lat, które korzystają w domu z internetu (N=500)

Słowa kluczowe: rodzice, zagrożenia dzieci w internecie, cyberprzemoc, pornografia, filtrowanie

Do pobrania: Ł. Wojtasik, Rodzice wobec zagrożeń dzieci w internecie, „Dziecko Krzywdzone”, nr 1/2009

2008: Zagrożenia wobec dzieci w internecie

FDN i Gemius, 2008

Próba badawcza: Polscy internauci powyżej 15 roku życia (N=1999)

Słowa kluczowe: zagrożenia dzieci w internecie, cyberprzemoc, pornografia, pedofilia

Do pobrania: Raport z badań

2008: Polacy o kampanii "Stop cyberprzemocy"

FDN i TNS OBOP, 2008

Próba badawcza: Dorośli Polacy (N=1005)

Słowa kluczowe: kampania „Stop Cyberprzemocy”, Fundacja Dzieci Niczyje

Do pobrania: Informacja o wynikach badania

2007: Przemoc rówieśnicza a media elektroniczne

FDN i Gemius, 2007

Próba badawcza: Polscy internauci powyżej dwunastego roku życia (N=2981), w tym: w wieku 12-17 lat (N=891); w wieku powyżej 18 lat (N=2090)

Słowa kluczowe: zagrożenia dzieci w Internecie, cyberprzemoc, pornografia

Do pobrania: Informacja o wynikach badań

Ł. Wojtasik, Przemoc rówieśnicza a media elektroniczne, „Dziecko Krzywdzone”, nr 1/2009

2007: Dzieci aktywne online

FDN i Gemius, 2007

Próba badawcza: Internauci w wieku 7-14 lat (N=831)

Słowa kluczowe: zagrożenia dzieci w internecie, gry online

Do pobrania: Raport z badań

2007: Opinie przedstawicieli policji i straży granicznej na temat zjawiska handlu dziećmi w Polsce

FDN, 2007

Próba badawcza: Policjanci i funkcjonariusze straży granicznej mający na co dzień do czynienia z dziećmi cudzoziemskimi (N = 290)

Słowa kluczowe: handel dziećmi, komercyjne wykorzystywanie dzieci, dzieci cudzoziemskie

Do pobrania: G. Roszkowska, Raport z badań

2007: Problem krzywdzenia dzieci. Postawy i doświadczenia profesjonalistów z dzielnicy Warszawa Praga Południe

FDN 2007

Próba badawcza: Pracownicy socjalni, pedagodzy, nauczyciele i pielęgniarki pracujący w ośrodku pomocy społecznej, szkołach i poradniach zdrowia na terenie dzielnicy Praga Południe (N=330)

Słowa kluczowe: wiktymizacja, przemoc, wykorzystywanie seksualne, przemoc w szkole

Do pobrania: M. Sajkowska, Raport z badań

2007: Problem krzywdzenia dzieci. Postawy i doświadczenia pracowników szkół podstawowych z dzielnicy Warszawa Praga Południe

FDN 2007

Próba badawcza: Pracownicy szkół podstawowych w dzielnicy Praga Południe (N=261)

Słowa kluczowe: wiktymizacja, przemoc, wykorzystywanie seksualne, przemoc w szkole

Do pobrania: M. Czyżewska, Raport z badań

2006: Dzieci cudzoziemskie w polskich placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych

Raport na podstawie danych o dzieciach cudzoziemskich bez opieki przebywających w Polsce, zebranych przez Wydziały Polityki Społecznej Urzędów Wojewódzkich w placówkach socjalizacyjnych (dawne domy dziecka), interwencyjnych (dawne pogotowia opiekuńcze), rodzinnych (dawne rodzinne domy dziecka) oraz w rodzinach zastępczych w roku 2006.

Słowa kluczowe: placówki opiekuńczo-wychowawcze, domy dziecka, dzieci cudzoziemskie,

Do pobrania: M. Kukołowicz, Raport z badań

2006: Kontakt dzieci z niebezpiecznymi treściami w internecie

FDN i Gemius, 2006

Próba badawcza: Użytkownicy internetu w wieku 12-17 lat (N=2559)

Słowa kluczowe: zagrożenia dzieci w internecie, cyberprzemoc, pornografia, pedofilia

Do pobrania: Ł. Wojtasik, Informacja o badaniach

2005: Wiktymizacja wychowanków domów dziecka

FDN, 2005, program „Przywrócić dzieciństwo”

Próba badawcza: wychowankowie domów dziecka  w wieku 15–18 lat (N=495); personel placówek (N=179)

Słowa kluczowe: placówki opiekuńczo-wychowawcze, domy dziecka, wiktymizacja, przemoc rówieśnicza, przemoc psychiczna, wykorzystywanie seksualne

Do pobrania: M. Sajkowska, Wiktymizacja wychowanków domów dziecka – raport z badań, „Dziecko Krzywdzone”, nr 17/2007

2003: Pedofilia i pornografia w Internecie

FDN, 2003

Próba badawcza: Użytkownicy internetu w wieku 12-17 lat (N=8991)

Słowa kluczowe: zagrożenia dzieci w internecie, cyberprzemoc, pornografia, pedofilia

Do pobrania: Ł. Wojtasik, Pedofilia i pornografia w internecie – zagrożenia dla dzieci, „Dziecko Krzywdzone”, nr 5/2003

2002: Analiza przekazów prasowych temat wykorzystywania seksualnego dzieci

Analiza przekazów prasowych z lat 2001-2002 na temat wykorzystywania seksualnego dzieci na podstawie monitoringu 183 tytułów prasowych w roku 2001 i 214 w roku 2002

Słowa kluczowe: wykorzystywanie seksualne, pedofilia, przemoc w rodzinie, wiktymizacja

Do pobrania: M. Sajkowska, Przekazy prasowe na temat wykorzystywania seksualnego dzieci – „stare” i „nowe” historie, „Dziecko Krzywdzone”, nr 5/2003

2001: Problem krzywdzenia dzieci. Postawy i doświadczenia dorosłych Polaków

FDN i OBOP, 2001

Próba badawcza: Dorośli Polacy (N = 1058)

Słowa kluczowe: bicie dzieci, kary fizyczne

Do pobrania: G. Fluderska, M. Sajkowska, Raport z badań

G. Fluderska, M. Sajkowska, Kary fizyczne w dzieciństwie – retrospekcje dorosłych Polaków, „Dziecko Krzywdzone”, nr 3/2003