Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Przekaż 1% podatku dla podopiecznych fundacji.
Dzieci czekają na Twoją pomoc.

KRS 0000 20 44 26

Więcej...

Badania FDN

Głównym celem programów badawczych realizowanych przez Fundację Dzieci Niczyje jest diagnoza skali i charakteru różnych aspektów zjawiska krzywdzenia dzieci oraz postaw społecznych wobec tego problemu.

Poniżej przedstawiamy raporty z badań realizowanych przez Fundację Dzieci Niczyje.

2015: Komercyjne wykorzystywanie seksualne dzieci i młodzieży

FDN 2015

Próba badawcza: Bułgaria N=611, Litwa N=1000, Łotwa N=1007, Mołdawia 1015, Polska N=988; Ukraina N=1039

Słowa kluczowe: komercyjne wykorzystywanie dzieci i młodzieży

Download: D. Żurkowska, Comparative report - attitudes towards comercial sexual exploitation

2015: Korzystanie z urządzeń mobilnych przez małe dzieci w Polsce

FDN i Millward Brown S.A. 2015

Próba badawcza: ogólnopolska próba rodziców dzieci w wieku od 6 miesięcy do 6,5 lat (N=1011)

Słowa kluczowe: urządzenia mobilne, małe dzieci, edukacja medialna

Do pobrania: A. Bąk, Korzystanie z urządzeń mobilnych przez małe dzieci w Polsce

 2015: Pomoc online dzieciom w trudnych sytuacjach życiowych

FDN 2015

Próba badawcza: 352 wiadomości z 2014 roku

Słowa kluczowe: pomoc online, telefon zaufania

Do pobrania: D. Żurkowska, Pomoc online dzieciom w trudnych sytuacjach życiowych. Specyfika problemów zgłaszanych przez dzieci.

 

Download: D. Żurkowska, Online Help for Children at Risk. Analysis of the problems reported by children.

Download: Online Help for Children at Risk. Comparative report

2014: Seksting wśród polskiej młodzieży

FDN i GfkPolonia, 2014

Próba badawcza: Polscy internauci w wieku 15-19 lat (N = 503)

Słowa kluczowe: seksting, bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie

Do pobrania: S. Wójcik, K. Makaruk, Seksting wśród polskiej młodzieży. Wyniki badań ilościowych

2014: Być tatą

FDN i Millward Brown 2014

Próba badawcza: Ogólnopolska próba ojców  dzieciw w wieku do 18 lat, N=502, wywiady telefoniczne (CATI)

Słowa kluczowe: ojciec, opieka, dziecko, podział obowiązków

Do pobrania: Infografika z najważniejszymi wynikami

2013: Postawy wobec kar fizycznych i ich stosowanie

FDN i Gfk, 2013

Próba badawcza: Dorośli Polacy (N = 1000), Bułgarzy (N=500), Litwini (N=500), Łotysze (N=500), Mołdawianie (N=500) i Ukraińcy (N=1000).

Słowa kluczowe: kary fizyczne, przemoc fizyczna

Do pobrania:

Makaruk, K. (2013). Postawy Polaków wobec kar fizycznych a ich stosowanie w praktyce rodzicielskiej. Dziecko krzywdzone. Teoria badania, praktyka, 12(4), 40-53.

Wójcik, S. (2013). Postawy wobec kar fizycznych i ich stosowanie w sześciu krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Wyniki międzynarodowego badania „The Problem of Child Abuse”. Dziecko krzywdzone. Teoria badania, praktyka, 12(4), 7-26.

2013: Udział małoletnich w postępowaniu karnym z art. 207 kk. Raport z badań aktowych

FDN 2013

Próba badawcza:

Akta dotyczące 107 przesłuchań, w tym 34 przesłuchania prowadzone w trybie art. 185a kpk oraz 73 przesłuchania prowadzone w trybie art. 177 i nast. kpk.

Słowa kluczowe: małoletni w postępowaniu karnym, reprezentacja dziecka, dziecko pokrzywdzone przestępstwem

Do pobrania: O. Trocha, Udział małoletnich w postępowaniu karnym z art. 207 kk. Raport z badań aktowych

2013: Bezpieczeństwo dzieci w internecie

TNS, Orange Polska, Fundacja Orange i FDN 2013

Próba badawcza:

część jakościowa: rodzice dzieci w wieku 10-15 lat korzystających z internetu, rodzice dzieci w wieku 10-15 lat niekorzystających z internetu, dzieci w wieku 10-15 lat korzystające z internetu;

część ilościowa: rodzice dzieci w wieku 10-15 lat korzystających z internetu w domu (N=501), rodzice dzieci w wieku 10-15 lat niekorzystających z internetu w domu (N=201), dzieci w wieku 10-15 lat korzystające w domu z internetu (N=500)

Słowa kluczowe: rodzice, zagrożenia dzieci w internecie, korzystanie z internetu

Do pobrania: Bezpieczeństwo dzieci w internecie. Raport z badań jakościowych i ilościowych

2013: Pochwały i okazywanie uczuć dzieciom

FDN i Millward Brown 2013

Próba badawcza: ogólnopolska, losowa, reprezentatywna próba mieszkańców Polski w wieku 18-75 lat (N=1002, w tym rodzice N=282), wywiady telefoniczne w ramach sondażu CATIBUS

Słowa kluczowe: Pochwały, rodzice, wychowanie

Do pobrania: Pochwały i okazywanie uczuć dzieciom. Raport z badań ilościowych

2013: Ogólnopolska diagnoza problemu przemocy wobec dzieci

FDN i Millward Brown 2013

Próba badawcza: Ogólnopolska próba dzieci i młodzieży w wieku 11-17 lat; N=1005

Słowa kluczowe: Przemoc, Wiktymizacja, Dzieci, Przemoc w rodzinie, Przemoc rówieśnicza, Zaniedbanie, Wykorzystywanie seksualne, Wiktymizacja pośrednia.

Do pobrania: J. Włodarczyk, K. Makaruk, Ogólnopolska diagnoza problemu przemocy wobec dzieci. Wyniki badania

Infografika z najważniejszymi wynikami Diagnozy

Szczegółowe analizy są dostepne w Dziecko krzywdzone.Teoria, badania, praktyka Vol. 12 Nr 3

Download: J. Włodarczyk, K. Makaruk, National Survey of Child and Youth Victimization in Poland

2013: Dziadkowie i wnuki. Wspólna historia

FDN 2013

Próba badawcza: Dwa wywiady grupowe z dziadkami, jeden wywiad grupowy z wnukami-uczniami gimnazjum

Słowa kluczowe: Dziadkowie, wnuki, rodzina, seniorzy, relacje międzypokoleniowe

Do pobrania: K. Makaruk, Dziadkowie i wnuki. Wspólna historia. Raport z badań jakościowych

2012: EU NET ADB – Badanie nadużywania internetu przez młodzież w Polsce i Europie

FDN 2012

Próba badawcza: W Polsce: losowa, reprezentatywna próba 2045 gimnazjalistów z klas trzecich oraz 20 wywiadów pogłębionych.

Słowa kluczowe: nadużywanie internetu, zagrożenia dzieci w internecie, cyberprzemoc, pornografia

Do pobrania: K. Makaruk, Sz. Wójcik, Skrócony raport z badań

K. Makaruk, Sz. Wójcik, szczegółowy raport z części ilościowej

Szczegółowe analizy są dostepne w Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka Vol. 12 Nr 1

2012: Handel ludźmi i przestępstwa okołoprostytucyjne na szkodę małoletnich

FDN 2012

Próba badawcza: akta 8 spraw karnych dotyczących przestępstw z art. 253 §1 starego kodeksu karnego oraz z art. 203 i 204 §3 aktualnego kodeksu karnego w województwie mazowieckim, wielkopolskim i śląskim; 15 małoletnich pokrzywdzonych oraz 14 skazanych

Słowa kluczowe: handel dziećmi, komercyjne wykorzystywanie dzieci i młodzieży, prostytucja małoletnich

Do pobrania: A. Popławska, Z. Kloc, Raport z badań

2012: Sytuacja życiowa dzieci przebywających w warszawskich placówkach opiekuńczo-wychowawczych

FDN 2012 we współpracy z Kołem Naukowym Chi-Kwadrat

Próba badawcza: 20 indywidualnych wywiadów pogłębionych z dziećmiz placówek opiekuńczo-wychowawczych w wieku 13–16 lat

Słowa kluczowe: placówki opiekuńczo-wychowawcze, domy dziecka, pogotowie opiekuńcze

Do pobrania: Raport z badań

2011: Komercyjne wykorzystywanie seksualne dzieci i młodzieży

FDN 2011

Próba badawcza: Polska N=1102; Ukraina N=369 oraz 4 zogniskowane wywiady grupowe

Słowa kluczowe: komercyjne wykorzystywanie dzieci i młodzieży. prostytucja małoletnich

Do pobrania: J. Włodarczyk, M. Hamela, Raport z badań

2011: Praktyka przesłuchiwania dzieci w Polsce

FDN 2011

Próba badawcza: Akta dotyczące 154 przesłuchań dzieci w 9 miastach Polski

Słowa kluczowe: przesłuchania, dziecko świadek

Do pobrania: O. Trocha, Raport z badań

2010: Wiktymizacja dzieci i młodzieży w Polsce. Doświadczenia młodych Polaków

FDN i Gemius Polska, 2009 i 2010

Próba badawcza: Polscy internauci w wieku 15–18 lat (N = 1000)

Słowa kluczowe: wiktymizacja, przemoc, wykorzystywanie seksualne

Do pobrania: M. Sajkowska, Raport z badań

2009: Problem wykorzystywania seksualnego wychowanków placówek opiekuńczo–wychowawczych

FDN 2009, program Daphne III

Próba badawcza: Wychowankowie warszawskich domów dziecka w wieku 15–18 lat (N=62) i personel z tych placówek (N=62).

Słowa kluczowe: placówki opiekuńczo-wychowawcze, domy dziecka, wiktymizacja, przemoc, wykorzystywanie seksualne

Do pobrania: M. Sajkowska, J. Włodarczyk, Raport Badawczy

2009: Problem krzywdzenia dzieci. Postawy i doświadczenia w siedmiu krajach Europy Środkowo-Wschodniej

Badania w siedmiu krajach europejskich – Bułgarii, Litwie, Łotwie, Macedonii, Mołdawii, Polsce i Ukrainie, 2009, program „Dzieciństwo bez przemocy”. Wyniki porównane z analogicznymi badaniami z roku 2005.

Próba badawcza: W I części - dorośli mieszkańcy każdego kraju (W Polsce w 2005 N=955, w 2009 N=1000). W II części - nauczyciele (W Polsce w 2005 N=158, w 2009 N=189).

Słowa kluczowe: wiktymizacja, przemoc, wykorzystywanie seksualne, przemoc domowa, przemoc w szkole, kary fizyczne, zaniedbanie, interwencja, pomoc instytucjonalna

Do pobrania: Raport porównawczy 2005-2009 (ang.)

2009: Problem handlu dziećmi w Polsce – opinie i doświadczenia profesjonalistów

FDN, projekt Mario, 2009

Próba badawcza:

Pracownicy placówek interwencyjnych oraz funkcjonariuszy straży granicznej (N = 67)

Słowa kluczowe: handel dziećmi, komercyjne wykorzystywanie dzieci

Do pobrania: G. Zawadzka, Raport z badań

G. Zawadzka, Raport z badań (ang.)

2009: Problem pornografii dziecięcej w sieci w opiniach i doświadczeniach polskich internautów

FDN i Gemius, 2009

Próba badawcza: Polscy internauci powyżej 15 roku życia (N=1195)

Słowa kluczowe: pornografia dziecięca, zagrożenia dzieci w Internecie

Do pobrania: Raport z badań

 

2008: Bicie dzieci. Postawy i doświadczenia dorosłych Polaków

FDN i Millward Brown SMG/KRC, 2008

Próba badawcza: Dorośli Polacy (N = 1002)

Słowa kluczowe: bicie dzieci, kary fizyczne

Do pobrania: M. Sajkowska, Raport z badań

2008: Rodzice wobec zagrożeń dzieci w internecie

FDN i TNS OBOP, 2008

Próba badawcza: Rodzice/opiekunowie dzieci w wieku 7–17 lat, które korzystają w domu z internetu (N=500)

Słowa kluczowe: rodzice, zagrożenia dzieci w internecie, cyberprzemoc, pornografia, filtrowanie

Do pobrania: Ł. Wojtasik, Rodzice wobec zagrożeń dzieci w internecie, „Dziecko Krzywdzone”, nr 1/2009

2008: Zagrożenia wobec dzieci w internecie

FDN i Gemius, 2008

Próba badawcza: Polscy internauci powyżej 15 roku życia (N=1999)

Słowa kluczowe: zagrożenia dzieci w internecie, cyberprzemoc, pornografia, pedofilia

Do pobrania: Raport z badań

2008: Polacy o kampanii "Stop cyberprzemocy"

FDN i TNS OBOP, 2008

Próba badawcza: Dorośli Polacy (N=1005)

Słowa kluczowe: kampania „Stop Cyberprzemocy”, Fundacja Dzieci Niczyje

Do pobrania: Informacja o wynikach badania

2007: Przemoc rówieśnicza a media elektroniczne

FDN i Gemius, 2007

Próba badawcza: Polscy internauci powyżej dwunastego roku życia (N=2981), w tym: w wieku 12-17 lat (N=891); w wieku powyżej 18 lat (N=2090)

Słowa kluczowe: zagrożenia dzieci w Internecie, cyberprzemoc, pornografia

Do pobrania: Informacja o wynikach badań

Ł. Wojtasik, Przemoc rówieśnicza a media elektroniczne, „Dziecko Krzywdzone”, nr 1/2009

2007: Dzieci aktywne online

FDN i Gemius, 2007

Próba badawcza: Internauci w wieku 7-14 lat (N=831)

Słowa kluczowe: zagrożenia dzieci w internecie, gry online

Do pobrania: Raport z badań

2007: Opinie przedstawicieli policji i straży granicznej na temat zjawiska handlu dziećmi w Polsce

FDN, 2007

Próba badawcza: Policjanci i funkcjonariusze straży granicznej mający na co dzień do czynienia z dziećmi cudzoziemskimi (N = 290)

Słowa kluczowe: handel dziećmi, komercyjne wykorzystywanie dzieci, dzieci cudzoziemskie

Do pobrania: G. Roszkowska, Raport z badań

2007: Problem krzywdzenia dzieci. Postawy i doświadczenia profesjonalistów z dzielnicy Warszawa Praga Południe

FDN 2007

Próba badawcza: Pracownicy socjalni, pedagodzy, nauczyciele i pielęgniarki pracujący w ośrodku pomocy społecznej, szkołach i poradniach zdrowia na terenie dzielnicy Praga Południe (N=330)

Słowa kluczowe: wiktymizacja, przemoc, wykorzystywanie seksualne, przemoc w szkole

Do pobrania: M. Sajkowska, Raport z badań

2007: Problem krzywdzenia dzieci. Postawy i doświadczenia pracowników szkół podstawowych z dzielnicy Warszawa Praga Południe

FDN 2007

Próba badawcza: Pracownicy szkół podstawowych w dzielnicy Praga Południe (N=261)

Słowa kluczowe: wiktymizacja, przemoc, wykorzystywanie seksualne, przemoc w szkole

Do pobrania: M. Czyżewska, Raport z badań

2006: Dzieci cudzoziemskie w polskich placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych

Raport na podstawie danych o dzieciach cudzoziemskich bez opieki przebywających w Polsce, zebranych przez Wydziały Polityki Społecznej Urzędów Wojewódzkich w placówkach socjalizacyjnych (dawne domy dziecka), interwencyjnych (dawne pogotowia opiekuńcze), rodzinnych (dawne rodzinne domy dziecka) oraz w rodzinach zastępczych w roku 2006.

Słowa kluczowe: placówki opiekuńczo-wychowawcze, domy dziecka, dzieci cudzoziemskie,

Do pobrania: M. Kukołowicz, Raport z badań

2006: Kontakt dzieci z niebezpiecznymi treściami w internecie

FDN i Gemius, 2006

Próba badawcza: Użytkownicy internetu w wieku 12-17 lat (N=2559)

Słowa kluczowe: zagrożenia dzieci w internecie, cyberprzemoc, pornografia, pedofilia

Do pobrania: Ł. Wojtasik, Informacja o badaniach

2005: Wiktymizacja wychowanków domów dziecka

FDN, 2005, program „Przywrócić dzieciństwo”

Próba badawcza: wychowankowie domów dziecka  w wieku 15–18 lat (N=495); personel placówek (N=179)

Słowa kluczowe: placówki opiekuńczo-wychowawcze, domy dziecka, wiktymizacja, przemoc rówieśnicza, przemoc psychiczna, wykorzystywanie seksualne

Do pobrania: M. Sajkowska, Wiktymizacja wychowanków domów dziecka – raport z badań, „Dziecko Krzywdzone”, nr 17/2007

2003: Pedofilia i pornografia w Internecie

FDN, 2003

Próba badawcza: Użytkownicy internetu w wieku 12-17 lat (N=8991)

Słowa kluczowe: zagrożenia dzieci w internecie, cyberprzemoc, pornografia, pedofilia

Do pobrania: Ł. Wojtasik, Pedofilia i pornografia w internecie – zagrożenia dla dzieci, „Dziecko Krzywdzone”, nr 5/2003

2002: Analiza przekazów prasowych temat wykorzystywania seksualnego dzieci

Analiza przekazów prasowych z lat 2001-2002 na temat wykorzystywania seksualnego dzieci na podstawie monitoringu 183 tytułów prasowych w roku 2001 i 214 w roku 2002

Słowa kluczowe: wykorzystywanie seksualne, pedofilia, przemoc w rodzinie, wiktymizacja

Do pobrania: M. Sajkowska, Przekazy prasowe na temat wykorzystywania seksualnego dzieci – „stare” i „nowe” historie, „Dziecko Krzywdzone”, nr 5/2003

2001: Problem krzywdzenia dzieci. Postawy i doświadczenia dorosłych Polaków

FDN i OBOP, 2001

Próba badawcza: Dorośli Polacy (N = 1058)

Słowa kluczowe: bicie dzieci, kary fizyczne

Do pobrania: G. Fluderska, M. Sajkowska, Raport z badań

G. Fluderska, M. Sajkowska, Kary fizyczne w dzieciństwie – retrospekcje dorosłych Polaków, „Dziecko Krzywdzone”, nr 3/2003