Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Fundacja Dzieci Niczyje zmieniła nazwę na Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Już ponad 25 lat działamy na rzecz dzieci, ich rodziców i opiekunów oraz profesjonalistów pracujących z dziećmi. Nowa nazwa i tożsamość wizualna są konsekwencją naszego rozwoju - od momentu założenia, znacznie rozszerzyliśmy zakres działań. Sercem misji fundacji pozostaje działanie na rzecz dzieci doświadczających przemocy.

Więcej...

Baza Wiedzy została sfinansowana w ramach projektu ,,Pomoc dzieciom wykorzystywanym seksualnie - działania upowszechniające rezultaty partnerstwa". Projekt dofinansowany w ramach Programu Partnerstwa Transgranicznego realizowanego przez Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne przy wsparciu finansowym udzielonym przez Norwegię ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP

Zobacz bazę wiedzy

Zapraszamy do wypełnienia formularza ewaluacyjnego nt. bazy wiedzy.

Przejdź do formularza

Baza wiedzy

 • Wykorzystywanie seksualne dzieci

  Wykorzystywanie seksualne dzieci to aktywność seksualna z udziałem dziecka (do 15 roku życia), podjęta przez dorosłego, nastolatka lub dziecko. Sprawca ma przewagę wiekową, fizyczną lub intelektualną nad swoją ofiarą.

  więcej
 • Przemoc fizyczna

  Powiedz nie klapsom! Wychowanie bez przemocy jest możliwe! Bicie wzbudza tylko strach, ale nie buduje autorytetu!

  więcej
 • Komercyjne wykorzystywanie dzieci

  Dzieci – ofiary handlu mogą być wykorzystywane do prostytucji, pornografii, żebrania, pracy przymusowej lub popełniania przestępstw. Jedną z grup dzieci, które wymagają szczególnej ochrony przed handlem ludźmi są dzieci cudzoziemskie bez opieki.

  więcej
 • Dziecko - świadek w procedurze karnej

  Dzieci uczestniczące w procedurach prawnych potrzebują szczególnego wsparcia i ochrony ze strony osób dorosłych, a także instytucji, które w procedurze prawnej będą się z nimi kontaktować.

  Więcej
 • Dzieci 0-3 lata

  Pierwsze trzy lata życia często określane są jako kluczowe dla całego życia człowieka. Jak opiekować się i wychowywać małe dziecko?

  więcej
 • Zagrożenia dzieci w Internecie

  Program Dziecko w Sieci został zainicjowany w lutym 2004 roku przez Fundację Dzieci Niczyje (FDN).

  więcej
 • Dzieci w procedurach prawnych

  "Dziecko – świadek szczególnej troski" to realizowany przez Fundację Dzieci Niczyje program na rzecz ochrony dzieci uczestniczących w procedurach prawnych.

  więcej