Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Fundacja Dzieci Niczyje zmieniła nazwę na Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Już ponad 25 lat działamy na rzecz dzieci, ich rodziców i opiekunów oraz profesjonalistów pracujących z dziećmi. Nowa nazwa i tożsamość wizualna są konsekwencją naszego rozwoju - od momentu założenia, znacznie rozszerzyliśmy zakres działań. Sercem misji fundacji pozostaje działanie na rzecz dzieci doświadczających przemocy.

Więcej...

Projekt Best-App

Katalog i aplikacja dostępne tutaj!

W ostatnich latach obserwujemy lawinowy wzrost korzystania z aplikacji mobilnych w urządzeniach takich jak smartfony czy tablety. Coraz częściej ich użytkownikami są także kilkuletnie dzieci. Tymczasem duża część istniejących aplikacji może być niedostosowana do potrzeb i możliwości małych dzieci, a niektóre mogą być wręcz szkodliwe. Istnieje zatem potrzeba zapewnienia dzieciom i ich rodzicom łatwego dostępu do sprawdzonych i bezpiecznych aplikacji mobilnych. 
Cele projektu Best-App:
Zbadanie potencjalnych zagrożeń i korzyści, jakie mogą wynikać z korzystania z aplikacji mobilnych przez dzieci w wieku 3-6 lat.
Opracowanie standardów do certyfikacji aplikacji pod kątem ich bezpieczeństwa i potencjału edukacyjnego
Skatalogowanie, ocena i certyfikacja istniejących na rynku aplikacji skierowanych do dzieci
Stworzenie nowej aplikacji będącej katalogiem bezpiecznych aplikacji dostosowanych do wieku rozwojowego odbiorców.
W wyniku projektu powstanie katalog bezpiecznych aplikacji mobilnych dla najmłodszych dzieci połączony z aplikacją za pomocą której rodzic będzie mógł instalować na swoim urządzeniu tylko sprawdzone programy posiadające certyfikat Best-App. Wytyczne do certyfikacji zostaną opracowane w oparciu o metaanalizę wiedzy naukowej nt. wpływu mediów elektronicznych na małe dzieci oraz analizie potencjalnych szans i zagrożeń. Końcowy produkt będzie udostępniany bezpłatnie.
Konsorcjum projektu Best-APP:
1. Fundacja Dzieci Niczyje (Koordynator)
2. Wydział Studiów Edukacyjnych – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
3. Firma PlikCenter z Bielska Białej
Raporty i opracowania powstałe w ramach projektu:
Rozpoznanie potrzeb rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z aplikacji mobilnych przez ich dzieci, Fundacja Dzieci Niczyje, 2014
Jacek Pyżalski, Michał Klichowski, Mariusz Przybyła, Szanse i zagrożenia w obszarze wykorzystania tech-nologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), ze szczególnym uwzględnieniem aplikacji mobilnych (TIK-mobApp) przez dzieci w wieku 3-6 lat, Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2014
Jacek Pyżalski, Michał Klichowski, Teoretyczny model dostosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), ze szczególnym uwzględnieniem aplikacji mobilnych (TIK-mobApp), do możliwości rozwojowych dzieci w wieku 3-6 lat (model DMD), Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2014
Projekt „Best-App Opracowanie katalogu bezpiecznych i dostosowanych do wieku aplikacji mobilnych dla dzieci” uzyskał dofinansowanie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach I Konkursu Innowacje Społeczne (Umowa nr IS-1/038/NCBR/2013)
W ostatnich latach obserwujemy lawinowy wzrost korzystania z aplikacji mobilnych w urządzeniach takich jak smartfony czy tablety. Coraz częściej ich użytkownikami są także kilkuletnie dzieci. Tymczasem duża część istniejących aplikacji może być niedostosowana do potrzeb i możliwości małych dzieci, a niektóre mogą być wręcz szkodliwe. Istnieje zatem potrzeba zapewnienia dzieciom i ich rodzicom łatwego dostępu do sprawdzonych i bezpiecznych aplikacji mobilnych. 
Cele projektu Best-App:
  • Zbadanie potencjalnych zagrożeń i korzyści, jakie mogą wynikać z korzystania z aplikacji mobilnych przez dzieci w wieku 3-6 lat.
  • Opracowanie standardów do certyfikacji aplikacji pod kątem ich bezpieczeństwa i potencjału edukacyjnego
  • Skatalogowanie, ocena i certyfikacja istniejących na rynku aplikacji skierowanych do dzieci
  • Stworzenie nowej aplikacji będącej katalogiem bezpiecznych aplikacji dostosowanych do wieku rozwojowego odbiorców.
W wyniku projektu powstanie katalog bezpiecznych aplikacji mobilnych dla najmłodszych dzieci połączony z aplikacją za pomocą której rodzic będzie mógł instalować na swoim urządzeniu tylko sprawdzone programy posiadające certyfikat Best-App. Wytyczne do certyfikacji zostaną opracowane w oparciu o metaanalizę wiedzy naukowej nt. wpływu mediów elektronicznych na małe dzieci oraz analizie potencjalnych szans i zagrożeń. Końcowy produkt będzie udostępniany bezpłatnie.
Konsorcjum projektu Best-APP:
  1. Fundacja Dzieci Niczyje (Koordynator)
  2. Wydział Studiów Edukacyjnych – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  3. Firma PlikCenter
Raporty i opracowania powstałe w ramach projektu:

Projekt „Best-App Opracowanie katalogu bezpiecznych i dostosowanych do wieku aplikacji mobilnych dla dzieci” uzyskał dofinansowanie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach I Konkursu Innowacje Społeczne (Umowa nr IS-1/038/NCBR/2013)

Dziękujemy firmie Overmax za udostępnienie tabletów do celów badawczych i testowych. 

 

Pliki do pobrania