Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Fundacja Dzieci Niczyje zmieniła nazwę na Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Już ponad 25 lat działamy na rzecz dzieci, ich rodziców i opiekunów oraz profesjonalistów pracujących z dziećmi. Nowa nazwa i tożsamość wizualna są konsekwencją naszego rozwoju - od momentu założenia, znacznie rozszerzyliśmy zakres działań. Sercem misji fundacji pozostaje działanie na rzecz dzieci doświadczających przemocy.

Więcej...

Materiały dla nauczycieli i pedagogów

Zachęcamy Państwa do przeprowadzenia zajęć profilaktycznych dotyczących zagrożeń związanych z komercyjnym wykorzystywaniem seksualnym. W ramach kampanii „Nie przegraj!” przygotowano scenariusze 45 lub 90-minutowych zajęć profilaktycznych oraz grę edukacyjną.

Scenariusze zajęć dla młodzieży w wieku 13-18 lat

Trzy moduły zajęć dotyczą handlu dziećmi, ryzykownych zachowań seksualnych i podejmowania kontaktów seksualnych w zamian za prezenty i pieniądze. Podczas każdego modułu prezentowana jest historia dziecka, które doświadczyło wykorzystywania lub podjęło ryzykowne zachowania.

Uczestnictwo w zajęciach pozwoli uczestnikom poszerzyć wiedzę o poruszanych problemach, poznać i zrozumieć mechanizmy działania osób dorosłych wykorzystujących młode osoby oraz przyczyny podejmowania ryzykownych zachowań przez młodzież. Dowiedzą się również gdzie szukać pomocy w trudnych sytuacjach.

Poniżej mogą Państwo pobrać scenariusze w wersji elektronicznej:

Moduł I: Handel dziećmi Pobierz

Moduł II: „Dowód miłości” Pobierz

Moduł III: „Sponsoring” Pobierz

Zapraszamy również do obejrzenia i pobrania filmów z historiami dzieci pojawiającymi się w scenariuszach zajęć:

Handel dziećmi - Historia Pauliny

"Dowód miłości" - Historia Oli

"Sponsoring" - Historia Izy

 

Film do modułu I Handel dziećmi Pobierz

Film do modułu II  "Dowód miłości" Pobierz

Film do modułu III "Sponsoring" Pobierz

 

Gra edukacyjna "NIE PRZE-GRAJ!"

 Zajęcia na podstawie gry trwają 4 godziny dydaktyczne i przeznaczone są dla młodzieży w wieku od 13 do 18 r. ż. Ich celem jest przede wszystkim dostarczenie wiedzy na temat zagrożeń związanych z różnymi formami przemocy. Gra polega na angażowaniu młodzieży w dyskusję na temat dokonywania wyborów w trudnych sytuacjach życiowych. Gracze przeprowadzają głównego bohatera – swojego rówieśnika, przez takie zagadnienia jak: zagrażające sytuacje w szkole, w Internecie, podczas czasu wolnego oraz dowiadują się do kogo i gdzie mogą się zwracać o pomoc. Zajęcia profilaktyczne na podstawie gry są okazją do dyskusji, refleksji, zdobywania nowych informacji, pracy w grupach.

Gra jest udostępniana osobom, które uczestniczyły w szkoleniu zorganizowanym przez Fundację Dzieci Niczyje.

Publikacja gry edukacyjnej "Nie prze-graj!" oraz poświęcone jej warsztaty dla profesjonalistów finansowane są ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

 

Ewaluacja i zaświadczenia o przeprowadzeniu zajęć na podstawie scenariuszy zajęć lub gry edukacyjnej

Prosimy o wypełnienie formularza ewaluacyjnego dot. przeprowadzonych zajęć profilaktycznych. Państwa opinia będzie dla nas bardzo pomocna w tworzeniu kolejnych materiałów edukacyjnych. Po wypełnieniu formularza ewaluacyjnego będą Państwo mogli pobrać zaświadczenia o przeprowadzeniu zajęć.

Formularz ewaluacyjny znajduje się na stronie: www.akademia.fdn.pl/ewaluacja-akademia-ochrony

Dla młodzieży przygotowano również plakat, zwracający uwagę na problem komercyjnych kontaktów seksualnych i informujący o możliwości uzyskania pomocy w Telefonie Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111.

Plakat „Ty – nie masz ceny” Pobierz