Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Fundacja Dzieci Niczyje zmieniła nazwę na Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Już ponad 25 lat działamy na rzecz dzieci, ich rodziców i opiekunów oraz profesjonalistów pracujących z dziećmi. Nowa nazwa i tożsamość wizualna są konsekwencją naszego rozwoju - od momentu założenia, znacznie rozszerzyliśmy zakres działań. Sercem misji fundacji pozostaje działanie na rzecz dzieci doświadczających przemocy.

Więcej...

Dzieci nie są na sprzedaż

Czas trwania: 2005 r.

Cel kampanii: Kampania adresowana była do pracowników straży granicznej, policjantów i wszystkich profesjonalistów mogących zidentyfikować dzieci - ofiary handlu. Podstawowe cele kampanii to zwiększenie świadomości profesjonalistów stykających się w swojej pracy z dziećmi cudzoziemskimi w kwestii problematyki handlu dziećmi oraz rozwinięcie procedur identyfikacji dzieci – potencjalnych ofiar handlu.

Organizator: Fundacja Dzieci Niczyje, Ambasada Brytyjska

Działania:

Kampania realizowana była na dwóch płaszczyznach:

  • wydawniczej – opracowano i wydrukowano: 1000 plakatów oraz 2000 ulotek adresowanych do straży granicznej, pogotowi opiekuńczych, policji, polskich służb konsularnych. Materiały zawierają podstawowe informacje na temat zjawiska handlu dziećmi oraz praktyczne wskazówki, jak należy się zachować w przypadku zetknięcia się z potencjalną ofiarą;
  • szkoleniowej – odbyły się spotkania z przedstawicielami pogotowi opiekuńczych, policji, straży granicznej w wybranych województwach Polski. Spotkania miały na celu przekazanie podstawowych informacji z zakresu problematyki handlu dziećmi.

Materiały:

  Ulotka i plakat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej na stronie programu Dzieci - ofiary handlu