Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Fundacja Dzieci Niczyje zmieniła nazwę na Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Już ponad 25 lat działamy na rzecz dzieci, ich rodziców i opiekunów oraz profesjonalistów pracujących z dziećmi. Nowa nazwa i tożsamość wizualna są konsekwencją naszego rozwoju - od momentu założenia, znacznie rozszerzyliśmy zakres działań. Sercem misji fundacji pozostaje działanie na rzecz dzieci doświadczających przemocy.

Więcej...

Dzieciństwo bez przemocy (II Etap)

Czas trwania: działania medialne - czerwiec - lipiec 2009 r.; działania edukacyjne - od czerwca 2009 r.

Cel kampanii: Ogólnopolska kampania społeczna "Dzieciństwo bez przemocy" (etap drugi) poświęcona była problemowi stosowania kar fizycznych wobec dzieci. Akcja pod hasłem "Bite dzieci widzą świat inaczej" skierowana była do rodziców i profesjonalistów, a jej celem było uświadomienie negatywnych konsekwencji stosowania kar fizycznych oraz promowanie pozytywnych metod wychowawczych.
Organizator: Fundacja Dzieci Niczyje, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" IPZ (partner kampanii) oraz Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (patron kampanii).

Agencja realizująca: McCann Erickson

Media: prasa, radio, telewizja, internet

Rezultaty: Do udziału w kampanii zaproszone zostały organizacje i instytucje, które chciały – jako ambasadorzy kampanii - realizować działania promujące wychowanie dzieci bez bicia. W kampanii wzięło udział 537 ambasadorów z całej Polski.
W ramach kampanii dystrybuowano blisko 500 000 egzemplarzy materiałów edukacyjnych, m.in. ulotki „10 kroków ku temu, by stać się lepszym rodzicem” oraz broszury „Zamiast klapsów. Jak z szacunkiem i miłością wyznaczać dziecku granice”, które w prosty i praktyczny sposób opisują skuteczne i przyjazne metody wychowawcze.
W ramach kampanii w różnych miastach Polski przeprowadzono 30 szkoleń dla profesjonalistów „ Bez klapsa – jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice”, podczas których przeszkolono 574 profesjonalistów.
Ponadto ambasadorzy kampanii zorganizowali:
•    128 szkoleń dla rodziców „Bez klapsa – jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice”
•    19 seminariów oraz 43 konferencje poświęcone problematyce kar fizycznych wobec dzieci
•    202 spotkania informacyjne dla rodziców nt. kampanii oraz wychowywania bez przemocy
•    101 konkursów, koncertów i innych wydarzeń, które pozwoliły rodzicom, dzieciom i profesjonalistów zapoznać się z przekazami i materiałami kampanii
Łącznie w wydarzeniach kampanii wzięło udział 47 505 osób.
Ambasadorzy zapraszali również lokalne media (prasa, radio, telewizja) do zamieszczania na zasadzie pro bono przekazów kampanii – spotów oraz reklam prasowych.
Do kwietnia 2010 r. ukazało się 165 artykułów prasowych na temat kampanii, spoty radiowe emitowane były łącznie przez ponad 150 dni, natomiast spot telewizyjny kampanii ukazał się 70 razy w ogólnopolskich i lokalnych mediach.
W ramach kampanii „Dzieciństwo bez przemocy” Fundacja Dzieci Niczyje zorganizowała konkurs fotograficzny „Szczęśliwe dzieciństwo”. Konkurs wspierali: Związek Polskich Artystów Fotografików, Galeria Jabłkowskich, portal Fotopolis.pl oraz portal e-dziecko.pl należący do serwisu gazeta.pl. Sponsorem nagród (aparatów fotograficznych) była firma Nikon.
Konkurs cieszył się dużym powodzeniem: wzięło w nim udział ponad 800 uczestników, wpłynęło ponad 2500 prac.
Jury przyznało 3 nagrody główne, 13 wyróżnień oraz 1 nagrodę specjalną Fundacji Dzieci Niczyje. Prace były wystawione w Galerii Jabłkowskich w Warszawie. Wszystkie nagrodzone prace umieszczone są w galerii na stronie www.dziecinstwobezprzemocy.pl

Materiały:

Plakat, reklama prasowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Broszura "Zamiast klapsów. Jak z szacunkiem i miłością wyznaczać dziecku granice"

 

Spot telewizyjny

 

Spoty radiowe

Więcej na stronie internetowej kampanii: www.dziecinstwobezprzemocy.pl