Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Fundacja Dzieci Niczyje zmieniła nazwę na Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Już ponad 25 lat działamy na rzecz dzieci, ich rodziców i opiekunów oraz profesjonalistów pracujących z dziećmi. Nowa nazwa i tożsamość wizualna są konsekwencją naszego rozwoju - od momentu założenia, znacznie rozszerzyliśmy zakres działań. Sercem misji fundacji pozostaje działanie na rzecz dzieci doświadczających przemocy.

Więcej...

Dziecko - świadek szczególnej troski (I Edycja)

Czas trwania: 2004 r.

Cel kampanii: Celem kampanii było zwiększenie wrażliwości profesjonalistów uczestniczących w interwencji prawnej oraz pomagającym dzieciom - ofiarom przestępstw (sędziów, prokuratorów, policjantów, psychologów - biegłych sądowych) na specyficzną sytuację dziecka w postępowaniu karnym oraz podniesienie ich kompetencji związanych z przesłuchiwaniem dziecka.

Adresatami kampanii byli również rodzice i opiekunowie dzieci, które ze względu na doświadczone krzywdy występują w roli świadka w procesie dochodzenia i postępowania sądowego.

Ich zadaniem jest przygotowanie dziecka do kontaktu z funkcjonariuszami instytucji wymiaru sprawiedliwości i nowej, budzącej obawy sytuacji.

Organizator: Fundacja Dzieci Niczyje

Partnerzy: Program Phare - Rozwój Społeczeństwa Obywatelskiego, Internet ART., ZEFA Visual Media Polska Sp. z o.o.

Agencja realizująca: VA Strategic Communication

Działania:

Dzięki współpracy z Komendą Główną Policji oraz Ministerstwem Sprawiedliwości w komisariatach policji, rejonowych prokuraturach i sądach zawisły plakaty "Wysoki Sądzie, boję się".

We współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości, Centrum Szkolenia Policji i Mazowieckim Centrum Pomocy Społecznej organizowano szkolenia dla sędziów, prokuratorów, policjantów i psychologów-biegłych sądowych.

Jesienią w Warszawie odbyła się ogólnopolska konferencja "Pomoc dzieciom - ofiarom przestępstw", która pomogła zaprezentować i upowszechnić standardy postępowania z dzieckiem-świadkiem w procedurach karnych.

Do profesjonalistów uczestniczących w procedurach karnych adresowane były również publikacje - książki, broszury i specjalnie wydany z okazji kampanii numer kwartalnika „Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka”, które dystrybuowano w czasie szkoleń, konferencji i rozesłano do instytucji wymiaru sprawiedliwości. W ramch kampanii wydane zostały m.in.:

 Dla rodziców dzieci, biorących udział w procedurach karnych opracowana została broszura Gdy dziecko jest świadkiem w sądzie.

Materiały:

Plakat

 

Kampania na świecie:

W 2007 roku została zaadaptowana w Bułgarii, Litwie, Łotwie, Macedonii, Mołdowie i Ukrainie, a plakaty były eksponowane na komisariatach policji, w sądach i prokuraturach.

 

Więcej na stronie programu Dziecko - świadek szczególnej troski