Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Fundacja Dzieci Niczyje zmieniła nazwę na Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Już ponad 25 lat działamy na rzecz dzieci, ich rodziców i opiekunów oraz profesjonalistów pracujących z dziećmi. Nowa nazwa i tożsamość wizualna są konsekwencją naszego rozwoju - od momentu założenia, znacznie rozszerzyliśmy zakres działań. Sercem misji fundacji pozostaje działanie na rzecz dzieci doświadczających przemocy.

Więcej...

Dziecko - świadek szczególnej troski (II Edycja)

 Czas trwania: październik 2007 – marzec 2008

Organizator: Fundacja Dzieci Niczyje

Agencja realizująca: VA Strategic Communications

Partnerzy kampanii: Członkowie Koalicji na rzecz Przyjaznego Przesłuchiwania Dzieci, Kampania w 2007 r. finansowana była ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Inicjatyw Pozarządowych oraz Funduszu NGO

Cel kampanii: Oprócz kontynuacji osiągnięć poprzedniej kampanii,  położono nacisk na wszechstronne przygotowanie dziecka do wystąpienia w roli świadka, obejmując uświadamianie potrzeby pomocy nie tylko w trakcie procedur prawnych, ale także przed nimi i po ich zakończeniu - i to zarówno wśród profesjonalistów jak i rodziców i opiekunów.
W 2007 r. kampania skupiła się także na tzw. „przyjaznych pokojach”- podnoszeniu standardów pokoi już istniejących i zachęcaniu do tworzenia nowych.

 

Działania: Kampania rozpoczęła się we wszystkich krajach projektu w listopadzie 2010 roku. Materiały informacyjne (plakaty, ulotki) zostały rozdystrybuowane pomiędzy funkcjonariuszy policji, prokuratorów, sędziów oraz specjalistów zajmujących się dziećmi-ofiarami lub dziećmi-świadkami przestępstw.

 

Działania wydawnicze

 

- Publikacje dla profesjonalistów - poradniki „Jak przesłuchiwać dziecko”, Przyjazne przesłuchanie dzieci

- Publikacje dla dzieci-świadków i członków ich rodzin – broszury „Będę świadkiem w sądzie”, „Gdy Twoje dziecko jest świadkiem w sądzie

- Kalendarz ścienny z przekazem kampanii

Działania szkoleniowe

  • Szkolenia sędziów, prokuratorów, funkcjonariuszy policji i kuratorów.
  • Klub Biegłego Psychologa - wymiana doświadczeń i poszerzanie wiedzy psychologów w zakresie opiniowania sądowego i przesłuchiwania dzieci.
  • Szkolenia dla organizacji powołujących nowe pokoje przesłuchań dzieci.

Popularyzowanie standardów przyjaznych pokojów przesłuchań dzieci.

  • Nagradzanie pokojów spełniających standardy.

 

* Większość publikacji dostępna jest do pobrania w formacie pdf TUTAJ.

 

 

Materiały:

 

Plakat

 plakat Dziecko swiadek II

 

Kampania na świecie: W listopadzie 2010 roku kampania została adaptowana na terenie Bułgarii, Litwy, Łotwy, Mołdowy i Ukrainy. Materiały informacyjne (plakaty, ulotki) zostały rozdystrybuowane pomiędzy funkcjonariuszy policji, prokuratorów, sędziów oraz specjalistów zajmujących się dziećmi-ofiarami lub dziećmi-świadkami przestępstw. Partnerami kampanii były m.in. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Rzecznik Praw Człowieka w Bułgarii, Ministerstwo Sprawiedliwości i Prokuratura Generalna w Mołdowie, Ministerstwo ds. Rodziny, Młodzieży i Sportu na Ukrainie, Ministerstwo Sprawiedliwości i Rzecznik Praw Dziecka na Litwie oraz inne organizacje pozarządowe.

 

Więcej na stronie programu Dziecko - świadek szczególnej troski