Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Fundacja Dzieci Niczyje zmieniła nazwę na Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Już ponad 25 lat działamy na rzecz dzieci, ich rodziców i opiekunów oraz profesjonalistów pracujących z dziećmi. Nowa nazwa i tożsamość wizualna są konsekwencją naszego rozwoju - od momentu założenia, znacznie rozszerzyliśmy zakres działań. Sercem misji fundacji pozostaje działanie na rzecz dzieci doświadczających przemocy.

Więcej...

Dziecko - świadek szczególnej troski (III Edycja)

Czas trwania: 2010 r.

Cel kampanii: Hasło "Będę przesłuchany/a" miało na celu podkreślenie podmiotowości dziecka świadka i jego prawa do szczególnej ochrony w trudnych sytuacjach związanych z uczestniczeniem w procedurach karnych. Poza kontynuacją osiągnięć z pierwszego i drugiego etapu, podczas III edycji nacisk położono na sposób prowadzenia przesłuchania. Szczególnie promowano Kartę Praw Dziecka Świadka/Ofiary Przestępstwa. Kampania realizowana była do końca roku 2010.

Organizator: Fundacja Dzieci Niczyje

Partnerzy kampanii: Fundacja BRE Banku, Komisja Europejska - Dyrekcja Generalna ds. Sprawiedliwości, Wolności i Bezpieczeństwa w ramach programu "Prevention of and Fight against Crime", Program ograniczania przestępczości i aspołecznej zachowań "Razem Bezpieczniej", Koalicja na rzecz Przyjaznego Przesłuchiwania Dzieci

Agencja realizująca: VA Strategic Communications

Działania i Materiały:

Materiały informacyjne o kampanii

  • plakaty A2 w wersji "chłopiec" i "dziewczynka"

 

plakat Dziecko swiadek            plakat Dziecko swiadek

  • oraz ulotka a5 z podstawowymi informacjami o kampanii

Publikacje dla profesjonalistów 

  • w ramach kampanii kontynuowano dystrybucję poradnika "Jak przesłuchiwać dziecko?" Alicji Budzyńskiej, będącego zestawieniem praktycznych uwag dotyczących organizowania i przeprowadzania przesłuchania dzieci oraz  "Dziecko pod parasolem prawa" autorstwa Emilii Naumann i Jolanty Zmarzlik, który zawiera min. podstawowe akty prawne związane z problemem krzywdzenia dzieci, możlwości interwencji oraz kwestie związane z postępowaniem sądowym, a także wzrory pism procesowych.                        
  • opracowano i wydano Nr 1 (30) 2010 kwartalnika "Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka.",  poświęcony w całości tematyce udziału małoletnich świadków w procedurach karnych - "Dziecko - świadek szczególnej troski"

 

  • w layoucie kampanii wydano również Kartę Praw Dziecka Ofiary/Świadka Przestępstwa, która powstała w odpowiedzi na potrzebę promowania i poszanowania praw dzieci uczestniczących w postępowaniu karnym (format a4, dwustronny druk)

 

  • a także "Standardy dotyczące przesłuchiwania małoletnich świadków w trybie art. 185 a i 185 b k.p.k.", powstałe w konsultacji z Radą Ekspertów ds. Ochrony Dzieci - Ofiar Przestępstw oraz Koalicją na rzecz Przyjaznego Przesłuchiwania Dzieci (format a4).

 

Publikacje dla dzieci-świadków i ich rodziców/opiekunów

  • wydano ulotkę "Jesteś świadkiem - masz prawo" - będącą opracowaniem i zestawieniem podstawowych praw, jakie przysługują dziecku w postępowaniu karnym w myśl art. 185a i b kpk. oraz kontynuowano dystrybucję poradnika "Będę świadkiem w sądzie", który po raz pierwszy wydana została w 2007 roku podczas II edycji kampanii, a adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 10-15 lat, które przygotowują się do roli świadka

 

  • oraz poradnik stworzony na wzór broszury, wydanej podczas I edycji kampanii "Gdy dziecko jest ofiarą przestępstwa" - adresowany do rodziców/opiekunów dzieci do 15. roku życia, będących ofiarami i świadkami przestępstw z użyciem przemocy wykorzystania seksualnego oraz przemocy domowej, a zawierający podstawowe informacje prawne i przepisy oraz wzory najbardziej przydatnych pism procesowych, a także pomocne informacje, jak należy wspierać dziecko w tak trudnym okresie

 

Działania edukacyjne

  • 16-godzinne interdyscyplinarne szkolenie dla sędziów, prokuratorów, funkcjonariuszy policji, biegłych psychologów z zakresu przyjaznego przesłuchania dziecka  

* Większość publikacji dostępna jest do pobrania w formacie PDF. TUTAJ.

 

Więcej na stronie programu Dziecko - świadek szczególnej troski