Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Fundacja Dzieci Niczyje zmieniła nazwę na Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Już ponad 25 lat działamy na rzecz dzieci, ich rodziców i opiekunów oraz profesjonalistów pracujących z dziećmi. Nowa nazwa i tożsamość wizualna są konsekwencją naszego rozwoju - od momentu założenia, znacznie rozszerzyliśmy zakres działań. Sercem misji fundacji pozostaje działanie na rzecz dzieci doświadczających przemocy.

Więcej...

Dziecko w procedurze Niebieskiej Karty - współpraca w ramach zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych, 12 kwietnia

Zapraszamy przewodniczących i wice-przewodniczących zespołów interdyscyplinarnych, psychologów, prawników, interwentów z doświadczeniem w pracy zespołów interdyscyplinarnych na bezpłatne szkolenie mające na celu usprawnienie współpracy w grupach roboczych dotyczących przypadków dzieci.

 

Zawartość merytoryczna szkolenia:

  • Przypomnienie zapisów prawnych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
  • Przećwiczenie konstruowania grup roboczych i podziału zadań i kompetencji
  • Omówienie stereotypów utrudniających współpracę  interdyscyplinarną
  • Konstruowanie planu pomocy
  • Praca z aktywnymi metodami: rozmowa w parach, burza mózgów, praca na przypadkach, autorefleksja
  • Przygotowanie do poprowadzenia warsztatu.

Szkolenie poprowadzi Grzegorz Wrona, prawnik. Szkolenie jest nieodpłatne, organizator zapewnia drobny poczęstunek

 

Terminy: 12 kwietnia 2016 r. godz. 9.00-16.00

Miejsce: Centrum Dziecka i Rodziny Fundacji Dzieci Niczyje, ul. Walecznych 59, wejście B, II piętro, Warszawa

 

Zapisy odbywają się poprzez Platformę Edukacyjną Fundacji Dzieci Niczyje.

 

Szkolenie jest organizowane w ramach projektu „Tworzenie skutecznych lokalnych systemów profilaktyki krzywdzenia dzieci” w ramach Programu PL14 „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć” współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.