Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Fundacja Dzieci Niczyje zmieniła nazwę na Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Już ponad 25 lat działamy na rzecz dzieci, ich rodziców i opiekunów oraz profesjonalistów pracujących z dziećmi. Nowa nazwa i tożsamość wizualna są konsekwencją naszego rozwoju - od momentu założenia, znacznie rozszerzyliśmy zakres działań. Sercem misji fundacji pozostaje działanie na rzecz dzieci doświadczających przemocy.

Więcej...

Co to jest Dzień Telefonów Zaufania dla Dzieci?

 

dzień telefonów

Co roku 17 maja  obchodzony jest Dzień Telefonów Zaufania dla Dzieci.

Inicjatorem tego święta jest Child Helpline International – organizacja zrzeszająca telefony zaufania dla dzieci ze 145 krajów świata. 

Polskie obchody Dnia Telefonów Zaufania dla Dzieci 2015 organizowane są przez Fundację Dzieci Niczyje.

W Polsce działa wiele telefonów pomocowych dla dzieci i młodzieży. Różny jest ich zasięg oraz profil tematyczny. Nieliczne telefony zaufania dla dzieci, dzięki współpracy z polskimi operatorami telekomunikacyjnymi, mają zasięg ogólnopolski i są bezpłatne dla wszystkich korzystających z ich oferty. Dzieci powinny znać te numery, by w trudnych sytuacjach życiowych mogły uzyskać pomoc i wsparcie nawet wtedy, gdy wstydzą się bądź boją powiedzieć o swoich problemach rodzicom lub opiekunom. Razem z konsultantami telefonów zaufania, mogą zastanowić się, jak powiedzieć o trudnościach rodzicom, czy nauczycielom, kogo w swoim środowisku poprosić o pomoc.

Głównym celem Dnia Telefonów Zaufania dla Dzieci jest propagowanie idei pomocy dzieciom i młodzieży poprzez telefony zaufania oraz zapoznanie z ofertą działających telefonów zaufania dzieci oraz nauczycieli, wychowawców i rodziców. 

Podczas obchodów Dnia Telefonów Zaufania dla Dzieci organizatorzy zachęcają  publiczne i niepubliczne placówki  edukacyjne, biblioteki i organizacje pozarządowe do informowania o numerach telefonów zaufania dla dzieci oraz o ich ofercie pomocy i wsparcia.  Cenne są wszelkie formy promowania idei pomocy telefonicznej i konkretnych linii pomocowych. Mogą to być zajęcia edukacyjne, gazetki szkolne, apele, konkursy, bądź dystrybucja materiałów informacyjnych. ZOBACZ JAK ZORGANIZOWAĆ LOKALNE OBCHODY >>

Chcąc jak najszerzej promować obchody Dnia Telefonów Zaufania dla Dzieci w Polsce oraz zachęcić do zaangażowania się w działania informacyjne, organizatorzy proponują dostępne w Internecie materiały edukacyjne: scenariusze zajęć dla młodszych i starszych dzieci nt. oferty telefonów zaufania, plakaty i ulotki o ogólnopolskich, bezpłatnych telefonach  - Telefonie Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 oraz Telefonie do Rzecznika. Szkoły i inne placówki, które zorganizują obchody Dnia Telefonów Zaufania dla Dzieci otrzymają okolicznościowe certyfikaty, a wybrane inicjatywy zostaną nagrodzone przez organizatorów Dnia Telefonów Zaufania w Polsce.

Patronat Konkursu