Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Fundacja Dzieci Niczyje zmieniła nazwę na Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Już ponad 25 lat działamy na rzecz dzieci, ich rodziców i opiekunów oraz profesjonalistów pracujących z dziećmi. Nowa nazwa i tożsamość wizualna są konsekwencją naszego rozwoju - od momentu założenia, znacznie rozszerzyliśmy zakres działań. Sercem misji fundacji pozostaje działanie na rzecz dzieci doświadczających przemocy.

Więcej...

Oferta edukacyjna

Jednym z głównych zadań FDN jest edukacja rodziców, nauczycieli i profesjonalistów w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci.  W tym celu wydawane są publikacje oraz prowadzone są szkolenia adresowane do różnych grup odbiorców.  

W ofercie znajdują się:
•    baza publikacji: podręczników, broszur, scenariuszy zajęć, skierowanych do profesjonalistów pracujących z dziećmi oraz do rodziców
•    oferta edukacyjna skierowana do dzieci i młodzieży
•    programy e-learningowe dla dzieci, rodziców i profesjonalistów
•    materiały promocyjne: plakaty, ulotki, gadżety skierowane do dzieci i młodzieży
•    oferta szkoleń skierowanych do profesjonalistów różnych dziedzin pracujących z dziećmi i ich rodzinami