Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Przekaż 1% podatku dla podopiecznych fundacji.
Dzieci czekają na Twoją pomoc.

KRS 0000 20 44 26

Więcej...

Oferta edukacyjna

Jednym z głównych zadań FDN jest edukacja rodziców, nauczycieli i profesjonalistów w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci.  W tym celu wydawane są publikacje oraz prowadzone są szkolenia adresowane do różnych grup odbiorców.  

W ofercie znajdują się:
•    baza publikacji: podręczników, broszur, scenariuszy zajęć, skierowanych do profesjonalistów pracujących z dziećmi oraz do rodziców
•    oferta edukacyjna skierowana do dzieci i młodzieży
•    programy e-learningowe dla dzieci, rodziców i profesjonalistów
•    materiały promocyjne: plakaty, ulotki, gadżety skierowane do dzieci i młodzieży
•    oferta szkoleń skierowanych do profesjonalistów różnych dziedzin pracujących z dziećmi i ich rodzinami