Change language English Polski

Gadki o gatkach - proste rozmowy na trudne tematy

 

 

  • Zastanawiasz si?, jak rozmawia? z dzieckiem o „z?ym dotyku”?
  • Co mówi? i co robi?, by dziecko wiedzia?o, ?e ma prawo chroni? swoj? intymno???
  • Chcesz wiedzie?, jak uczy? swoje dziecko reagowania w sytuacjach zagro?enia?

 

Je?li jeste? rodzicem ma?ego dziecka (0-6) i interesuj? Ci? odpowiedzi na powy?sze pytania, zapraszamy na spotkanie z cyklu „Wa?ne tematy dla Mamy i Taty”

Spotkanie poprowadz? Milena Platków-Gilewska i Magdalena Górska.

Udzia? w spotkaniu jest bezp?atny.

 

Termin: 11 stycznia 2016 r., godzina 17.00-19.00

Miejsce: Centrum Dziecka i Rodziny, ul. Walecznych 59 (wej??ie B, II pi?tro)

 

Z powodu ograniczonej liczby miejsc prosimy o zg?aszanie udzia?u w tygodniu poprzedzaj?cym spotkanie pod numerem 22 616 16 69.

 

Organizatorem spotkania jest Fundacja Dzieci Niczyje (www.fdn.pl). Spotkanie odbywa si? w ramach programu Dobry Rodzic - Dobry Start (www.dobryrodzic.fdn.pl), wspieranego przez Urz?d m.st. Warszawy.

 

 

Pliki do pobrania