Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Fundacja Dzieci Niczyje zmieniła nazwę na Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Już ponad 25 lat działamy na rzecz dzieci, ich rodziców i opiekunów oraz profesjonalistów pracujących z dziećmi. Nowa nazwa i tożsamość wizualna są konsekwencją naszego rozwoju - od momentu założenia, znacznie rozszerzyliśmy zakres działań. Sercem misji fundacji pozostaje działanie na rzecz dzieci doświadczających przemocy.

Więcej...

Ile to kosztuje

Fundacja Dzieci Niczyje prowadzi kilkanaście programów i projektów dotyczących ochrony dzieci przed przemocą.Naszym celem jest efektywne wykorzystanie środków finanasowych, którymi dysponujemy. Zobaczcie jak wydajemy pieniądze.

Z każdej przekazanej nam złotówki:

  • aż 43 grosze wydajemy na bezpośrednią i telefoniczną pomoc dzieciom
  • podnosimy świadomość społeczną - 36 groszy wydajemy na edukację dzieci, rodziców i profesjonalistów
  • tylko 7 groszy wydajemy na administrację
  • dbamy o rzetelność naszych działań i prawidłową ocenę sytuacji dzieci w Polsce - 8 groszy wydajemy na programy badawcze, ekspertyzy i lobbing
  • 6 groszy przeznaczamy na działania fundraisingowe, aby rozwijać działalnośc Fundacji i docierać do większej liczby dzieci. 

Nasi darczyńcy pozwalają nam działać dzięki swojemu wsparciu finansowemu. Serdecznie Wam za to dziękujemy.