Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Fundacja Dzieci Niczyje zmieniła nazwę na Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Już ponad 25 lat działamy na rzecz dzieci, ich rodziców i opiekunów oraz profesjonalistów pracujących z dziećmi. Nowa nazwa i tożsamość wizualna są konsekwencją naszego rozwoju - od momentu założenia, znacznie rozszerzyliśmy zakres działań. Sercem misji fundacji pozostaje działanie na rzecz dzieci doświadczających przemocy.

Więcej...

Jak zorganizować lokalne obchody?

Dzień Telefonów Zaufania dla DzieciKto może zorganizować lokalne obchody Dnia Telefonów Zaufania dla Dzieci?
Zapraszamy szkoły, świetlice, domy kultury, organizacje pozarządowe, media i inne organizacje i instytucje do włączenia się w obchody Dnia Telefonów Zaufania dla Dzieci.

Jakie działania mogą zostać podjęte w ramach obchodów?
Zachęcamy do podjęcia inicjatyw promujących telefony zaufania dla dzieci i młodzieży dzieci i młodzieży w formie: zajęć edukacyjnych, apeli, pogadanek, przedstawień, wystaw, konkursów, prezentacji, gazetek, dystrybucji materiałów edukacyjnych itp.

 

Z jakich materiałów mogę skorzystać?
W Polsce dostępne są 3 ogólnopolskie i bezpłatne telefony zaufania dla dzieci. Ważne jest, aby podczas zajęć/spotkań/konkursów poinformować dzieci i młodzież o możliwościach otrzymania pomocy w telefonie zaufania. Klasyczna lekcja na temat pomocy telefonicznej powinna objąć swoim zakresem poniższe punkty:
1.    W jakich sytuacjach można zadzwonić?
2.    Czego można oczekiwać od pomocy telefonicznej?
3.    Jakie są zasady (anonimowy, bezpłatny, godziny otwarcia itp.)?
4.    Jakie telefony działają w Polsce? Jaka jest ich oferta?

W organizacji zajęć przydatne mogą być materiały udostępnione na stronach podmiotów zjamujących się pomocą telefoniczną dzieciom:

- Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 - na stronie znajdziesz scenariusz zajęć na temat 116 111, plakaty i ulotki o pomocy telefonicznej oraz krókie filmiki, w których znane osoby wypowiadaja się na temat telefonów zaufania.

- Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

- Telefon w sprawie zagionionego dziecka 116 000

Forma i zakres zajęć zależą od Ciebie i powinny byc dostowane do wieku i możliwości podopiecznych. Możesz skorzystać z informacji i materiałów dostępnych na stronach ww. telefonów, a także poszukać oferty innych ośrodków pomocy telefonicznej. Być może w Twojej okolicy działa lokalny telefon zaufania, o którym warto powiedzieć dzieciom.

Kiedy powinny zostać zorganizowane obchody Dnia Telefonów Zaufania dla Dzieci?
Wszelkie przedsięwzięcia związane z Dniem Telefonów Zaufania dla Dzieci mogą być realizowane do 31 maja 2015 r. W szczególności zapraszamy do przeprowadzenia zajęć z dziećmi i innych działań 18 maja, kiedy temat telefonów zaufania dla dzieci będzie medialnie nagłośniony, co wzmocni przekaz edukacyjny.

Jak zgłosić inicjatywę ?
TUTAJ dostępny jest formularz
, poprzez który do końca maja mogą rejestrować się szkoły i inne placówki, które włączą się w obchody Dnia Telefonów Zaufania.

Wybrane zgłoszona placówek i ich inicjatywy będą prezentowane na stronie www.dzientelefonow.fdn.pl.

Każdy uczestnik Konkursu który zgłosi inicjatywę i prześle poprawne sprawozdanie otrzymaja certyfikat poświadczający włączenie się w obchody Dnia Telefonów Zaufania. Na najciekawsze zrealizowane inicjatywy czekają nagrody.

Jak wygrać nagrody dla instytucji/organizacji?

Fundacja Dzieci Niczyje wyłoni trzy najlepsze inicjatywy, które zostaną nagrodzone.

W konkursie mogą wziąć udział podmioty, które zgłoszą inicjatwę do 31 maja 2015, a następnie prześlą sprawozdanie do 10 czerwca 2015 r. Wyniki zostaną opublikowane na stronie www.dzientelefonow.fdn.pl

Zapoznaj się z regulaminem konkursu.

 

Do wygrania atrakcyjne nagrody!


ZGŁOŚ INICJATYWĘ!