Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Fundacja Dzieci Niczyje zmieniła nazwę na Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Już ponad 25 lat działamy na rzecz dzieci, ich rodziców i opiekunów oraz profesjonalistów pracujących z dziećmi. Nowa nazwa i tożsamość wizualna są konsekwencją naszego rozwoju - od momentu założenia, znacznie rozszerzyliśmy zakres działań. Sercem misji fundacji pozostaje działanie na rzecz dzieci doświadczających przemocy.

Więcej...

Kalendarium działań Fundacji Dzieci Niczyje

Kalendarium działań Fundacji Dzieci Niczyje

2014

 • W 2014 roku dziewięcioro pracowników otrzymało Krzyże Zasługi za działalność na rzecz ochrony dzieci, byli wśród nich członkowie zespołu Centrum Pomocy Dzieciom "Mazowiecka" i Programu Dziecko w Sieci.
 • 10 lecie Programu Dziecko w Sieci
 • XI Ogólnopolska konferencja "Pomoc Dzieciom - ofiarom przestępstw"
 • Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, wręczył Fundacji Odznakę Honorową za Zasługi dla Praw Dziecka INFANTIS DIGNITATIS DEFENSORI
 • VIII Międzynarodowa konferencja "Bezpieczeństwo Dzieci i Młodzieży w Internecie"
 • VII Ogólnopolska konferencja „Ostrożnie - dziecko! Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci”
 • Nagroda im. Aliny Margolis-Edelman dla Marzeny Affeld z fundacji „Dziecko w Centrum” w Poznaniu
 • Kampania "Kartkówka" zachęcająca do przekazania Fundacji 1% podatku
 • Konferencja z okazji 10. Dnia Bezpiecznego Internetu dla przedstawicieli sektora edukacyjnego i profesjonalistów pracujących z dziećmi
 • 10 lecie Centrum Pomocy Dzieciom "Mazowiecka"

2013

 • Trwa projekt “Wolontariusz w rodzinie” 
 • FDN zwycięzcą konkursu „Odkryj e-wolontariat”
 • Nagroda dla Orange Polska i wyróżnienie dla Microsoft w konkursie European CSR Award Scheme za współpracę z Fundacją Dzieci Niczyje
 • Kampania “Zła tradycja” zainaugurowana na Łotwie
 • Ruszają kampanie: „Dziadkowie i wnuki. Wspólna historia”, „Pomyśl, zanim wrzucisz”, „Słowa dają moc”
 • Powstaje Kodeks Bezpiecznej Opieki w Rodzicielstwie Zastępczym 
 • Trzy brązowe „medale” w Polskim Konkursie Reklamy KTR dla efektów współpracy Fundacji Dzieci Niczyje i agencji Publicis
 • VI Konferencja ,,Profilaktyka Krzywdzenia Małych Dzieci"
 • Międzynarodowe seminarium „Ochrona dzieci i młodzieży a duże wydarzenia sportowe” w perspektywie Mundialu 2014 w Brazylii (13 - 14 czerwca)
 • Wydanie poradników o bezpieczeństwie na Facebooku - „Dbaj o Fejs” i "Do the Check"
 • VII międzynarodowa konferencja "Bezpieczeństwo Dzieci i  Młodzieży w internecie"
 • X ogólnopolska konferencja ,,Pomoc dzieciom-ofiarom przestępstw"
 • Druga edycja programu usamodzielniania dla młodzieży Accordeon Samodzielności
 • Setny numer magazynu SieWie, przeznaczonego dla najmłodszych internautów

2012

 • Rozpoczęcie - wspólnie z Fundacją Accor - realizacji programu usamodzielniania dla młodzieży Accordeon Samodzielności
 • Powstaje raport "Małe dzieci w Polsce"
 • Realizowana są kampanie "Słowa ranią na całe życie", "Przemoc nie musi byc tradycją","W którym świecie żyje Twoje dziecko?", "Dbaj o Fejs", "Pomyśl, zanim wrzucisz", "Nie przegraj!"
 • Opracowano przeglądarkę stron internetowych BeSt
 • Trwa kampania edukacyjna "Neciowe przedszkole"
 • Powstaje magazyn o fenomenach internetu "Numa Numa"
 • Kampania „Dobry Rodzic” na Litwie, Łotwie, w Bułgarii, Mołdawii i na Ukrainie
 • Kampania „Zły dotyk” zorganizowana w Mołdawii oparta na kampanii FDN z 2010 r.
 • Uzyskanie statusu oficjalnego przedstawiciela Kodeksu Postępowania mającego na celu ochronę dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym w turystyce

2011 - 20-lecie Fundacji Dzieci Niczyje

 • Podczas urodzinowej gali 11 członków zespołu Fundacji zostaje wyróżnionych medalami „Zasłużonych Pracowników
 • Powstaje Krajowe Partnerstwo na rzecz Ochrony Dzieci przed Przemocą, zrzeszające 24 organizacje pozarządowe z całej Polski, które pomagają dzieciom krzywdzonym i chcą wspólnie działać, wymieniać doświadczenia i lobbować na rzecz poprawy systemu ochrony dzieci w Polsce
 • Wizyta Królowej Szwecji – Sylwii. Wraz z Pierwszą Damą – Anną Komorowską, odwiedzają naszą praską placówkę, by lepiej poznać działania i podopiecznych FDN. Królowa odznacza Prezes Fundacji – dr Irenę Kornatowską  – wyjątkowym Orderem Gwiazdy Polarnej
 • IV Ogólnopolska konferencja „Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci”, w której bierze udział ok. 400 profesjonalistów z całej Polski. Podczas tego wydarzenia wręczono także Nagrodę im. Aliny Margolis-Edelman – za wybitne osiągnięcia na polu pomocy dzieciom krzywdzonym.
 • V Międzynarodowa konferencja „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie”, poświęconą zagrożeniom online. Bierze w niej udział ok. 550 specjalistów z całego świata. 
 • Fundacja publikuje raport o stanie zagrożenia bezpieczeństwa i rozwoju dzieci w Polsce – „Dzieci się liczą”, który jest pierwszą w Polsce publikacją gromadzącą kompleksową wiedzę na ten temat.
 • VIII Ogólnopolska konferencja „Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw”. Do warszawskiej Sali Kongresowej przybywa prawie 2500 profesjonalistów pracujących z dziećmi i rodzinami. W czasie konferencji Rzecznik Praw Obywatelskich wręcza Fundacji Odznakę Honorową „Za Zasługi dla Ochrony Praw Człowieka”
 • inauguracja kampanii „Nie przegraj!” – przeciwko komercyjnemu wykorzystywaniu seksualnemu dzieci i młodzieży w kontekście Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2012 r.
 • Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 obchodzi trzecie urodziny i zmienia siedzibę na większa, dającą więcej możliwości pomocy dzieciom.
 • Inauguracja Warszawskiej Kampanii Edukacyjnej mającej na celu podniesienie kompetencji personelu szkół i przedszkoli w identyfikowaniu i reagowaniu na podejrzenia wykorzystywania seksualnego dzieci. Ważnym celem kampanii jest również promowanie oferty pomocowej Warszawskiej Sieci Pomocy Dzieciom koordynowanej przez FDN.
 • Odbywają się 2 edycje konkursu mikrograntów „Bezpieczne dzieciństwo”, w ramach których zostały zrealizowane 73 projekty.
 • Ukazuje się pierwszy numer nieprzewidywalnika nt. fenomenów Internetu – „NumaNuma”.
 • Prezes Zarządu FDN – dr Irena Kornatowska – zostaje odznaczona Komandorskim Krzyżem Orderu Odrodzenia Polski.
2010

Odbywają się trzy kampanie społeczne:

-II etap kampanii „Zły Dotyk”, która ma na celu zwrócenie uwagi Polaków na problem pedofili

-IV etap kampanii „Dziecko w Sieci” - „Każdy ruch w Internecie zostawia ślad”, poświęconej problemowi uwodzenia dzieci w Internecie

-II etap kampanii „Dziecko – świadek szczególnej troski” -  Będę przesłuchany/a”, której celem było rozpowszechnianie wiedzy o prawach dzieci, uczestniczących w procedurach prawnych

 • Współpraca w realizacji ogólnoświatowej kampanii ECPAT International i The Body Shop — „Stop handlowi i komercyjnemu wykorzystywaniu seksualnemu dzieci”
 • Współorganizacja z NASK IV Międzynarodowej Konferencji „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie”
 • Zorganizowanie VII Ogólnopolskiej konferencji „Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw” dla profesjonalistów działających na rzecz małoletnich ofiar przestępstw
 • Odbywa się III Ogólnopolska Konferencja „Profilaktyka Krzywdzenia Małych Dzieci”
 • Zostaje uruchomiona Warszawska Sieć Pomocy Dzieciom Wykorzystywanym Seksualnie
2009
 • Rozpoczyna się organizacja Warszawskiej Sieci Pomocy Dzieciom Wykorzystywanym Seksualnie.
 • Odbywa się kampania społeczna „Dzieciństwo bez przemocy”.
 • W ramach programu na rzecz dzieci – ofiar handlu organizowane są szkolenia dla profesjonalistów z zakresu problematyki handlu dziećmi.
 • Odbywa się kampania społeczna „Dobry Rodzic – Dobry Start” mająca ma na celu wsparcie edukacyjne i psychologiczne rodziców małych dzieci.
 • Na warszawskich Polach Mokotowskich odsłonięta zostaje drewniana rzeźba Cosmo Golem – Symbol Praw Dziecka.
2008
 • Powstaje Praskie Centrum Dziecka i Rodziny im. Aliny Margolis-Edelman.
 • Zostaje uruchomiony bezpłatny Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111.
 • Odbywają się kampanie społeczne: „Stop Cyberprzemocy” mająca na celu zwrócenie uwagi na problem przemocy rówieśniczej przy użyciu mediów elektronicznych oraz „Kocham. Reaguję” mająca na celu przeciwdziałać przemocy w rodzinie i ograniczyć jej skutki.
 • Odbywa się V Ogólnopolska Konferencja „Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw”.
2007
 • Odbywa się drugi etap kampanii medialnej i edukacyjnej Dziecko - świadek szczególnej troski, poświęconej dzieciom uczestniczącym w procedurach prawnych. W krajach Europy Środkowo – Wschodniej zostaje przeprowadzony pierwszy etap tej kampanii.
 • Powstaje Koalicja na rzecz Przyjaznego Przesłuchiwania Dzieci.
 • W ramach akcji Sieciaki na wakacjach organizowane są pikniki edukacyjne dla dzieci w Warszawie i regionach nadmorskich.
 • Rozpoczyna się kampania medialna Zobacz - Usłysz - Powiedz, poświęcona problemowi krzywdzenia dzieci.
 • Odbywa się IV Ogólnopolska Konferencja Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw.
 • Odbywa się I Międzynarodowa Konferencja Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie.
2006
 • Rozpoczyna się realizacja projektu Opiekun dziecka – ofiary przestępstwa skierowanego do rodziców i opiekunów dzieci.
 • W okresie wakacyjnym w różnych regionach Polski trwa akcja Sieciaki na wakacjach.
 • Odbywa się drugi etap kampanii edukacyjnej i medialnej Dziecko w Sieci, poświęconej problemowi bezpieczeństwa dzieci w Internecie.
 • W ramach programu Dzieciństwo bez krzywdzenia – ku lepszej ochronie dzieci w krajach Europy Środkowo-Wschodniej na Litwie, Łotwie, Ukrainie, w Bułgarii, Macedonii i Mołdawii zostaje przeprowadzona kampania społeczna Dzieciństwo bez przemocy.
 • Odbywa się III Ogólnopolska Konferencja Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw.
2005
 • Fundacja rozpoczyna w siedmiu krajach Europy Wschodniej realizację pięcioletniego programu Dzieciństwo bez krzywdzenia – ku lepszemu systemowi ochrony dzieci w Europie Środkowo-Wschodniej (Childhood without abuse), którego celem jest rozwijanie systemu pomocy dzieciom krzywdzonym.
 • Rozpoczyna się kampania informacyjna Dzieci nie są na sprzedaż, adresowana do pracowników straży granicznej, policji i instytucji pomocy społecznej.
 • W ramach europejskiego programu Safer Internet Action Plan w Polsce rozpoczyna się realizacja projektu Awareness, którego celem jest przeciwdziałanie zagrożeniom dzieci w Internecie. Fundacja zostaje jego narodowym koordynatorem.
 • Odbywa się II Ogólnopolska Konferencja Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw.
2004
 • Rozpoczynają się dwie kampanie społeczne:

- Dziecko w sieci – kampania adresowana do dorosłych i dzieci w celu uwrażliwienia na zagrożenia związane z działaniami pedofilów za pośrednictwem Internetu,
- Dziecko – świadek szczególnej troski – kampania adresowana do prokuratorów, sędziów, policjantów, biegłych psychologów i polityków.

 • Fundacja zostaje polskim centrum kompetencyjnym w zakresie problemu krzywdzenia dzieci oraz zaczyna pełnić funkcję narodowego Punktu konsultacyjnego ds. dzieci cudzoziemskich bez opieki i dzieci-ofiar handlu w ramach programu Grupy Państw Regionu Morza Bałtyckiego.
 • Odbywa się I Ogólnopolska Konferencja Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw, organizowana przez Fundację wraz z Urzędem m.st. Warszawy i Ministerstwem Sprawiedliwości, w której uczestniczy 600 profesjonalistów z całego kraju.
2003
 • W Warszawie inauguruje działalność Centrum Pomocy Dzieciom „Mazowiecka” – placówka oferująca dzieciom-ofiarom przestępstw przyjazne warunki przesłuchań prokuratorskich i sądowych oraz opiekę terapeutyczną i prawną. Kończy działalność ośrodek „Pociecha”.
 • Fundacja organizuje w Warszawie IX Europejską Konferencję International Society for Prevention of Child Abuse & Neglect (ISPCAN) na temat Interdyscyplinarna pomoc dzieciom krzywdzonym dla 700 profesjonalistów z 70 krajów, w tym 200 z Polski.
 • Zrealizowane zostają pierwsze w Polsce badania na temat ryzykownych zachowań dzieci w Internecie. Diagnoza zagrożeń dzieci w Sieci staje się podstawą uruchomienia i rozwoju fundacyjnego programu Bezpieczeństwo dzieci w Internecie.
2002–2003

Fundacja realizuje program Dziecko pod parasolem prawa, którego głównym celem jest promowanie idei przyjaznych pokoi przesłuchań dla dzieci oraz ochrona dzieci-świadków.

2002

Ukazuje się pierwszy numer kwartalnika „Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka”.

2001–2002

Fundacja, we współpracy z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Ogólnopolskim Pogotowiem dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, prowadzi kampanię społeczną Dzieciństwo bez przemocy.

2001

W ramach programu badawczego Fundacji zostają zaprojektowane i zrealizowane, we współpracy z OBOP, pierwsze ogólnopolskie badania skali problemu krzywdzenia dzieci.

1997–2001

Fundacja przystępuje do programu Dziecko krzywdzone, realizowanego w krajach Europy Wschodniej przez Open Society Institute. W ramach programu przedstawiciele zespołu Fundacji poszerzają swoje kompetencje na szkoleniach prowadzonych przez ekspertów amerykańskich i europejskich. W Polsce Fundacja organizuje dwie międzynarodowe konferencje dla ginekologów dziecięcych (1999) i pracowników socjalnych (2000) uczestniczących w projekcie.

1996

 

 • Fundacja, we współpracy z Medecins du Monde, powołuje w Warszawie dwie specjalistyczne placówki dla dzieci krzywdzonych i ich rodzin – Centrum Dziecka i Rodziny oraz Ośrodek „Pociecha”. Oferują one pomoc psychologiczną i prawną dla dzieci, rodziców, opiekunów dziecka oraz dla profesjonalistów interweniujących w sprawach krzywdzenia dzieci.
 • W nowo otwartym ośrodku Centrum Dziecka i Rodziny został udostępniony pierwszy w Polsce przyjazny pokój przesłuchań dla dzieci.
 • Nakładem Fundacji ukazuje się pierwsza w Polsce książka na temat problemu krzywdzenia dzieci pt. Dziecko krzywdzone. Próba opisu zjawiska.

   

1993
 • Powstają pierwsze wydawnictwa edukacyjne Fundacji na temat praw dziecka i problemu krzywdzenia dzieci. W kolejnych latach działalności Fundacja rozwija program wydawniczy. Wydawane są ulotki, broszury, plakaty oraz książki adresowane do dzieci, rodziców i profesjonalistów.
 • Rozpoczyna się pierwszy program szkoleniowy dla pedagogów szkolnych z warszawskich szkół. W następnych latach uczestnikami szkoleń organizowanych przez Fundację jest kilkadziesiąt tysięcy profesjonalistów z różnych grup zawodowych – policjantów, sędziów, prokuratorów, psychologów, pracowników socjalnych, nauczycieli, lekarzy, pielęgniarek i innych.

 

1992–1993

Fundacja realizuje na terenie Warszawy programy badawcze diagnozujące skalę i charakter problemu krzywdzenia dzieci. Wnioski z badań, wskazujące na brak kompetencji profesjonalistów w diagnozowaniu krzywdzenia dzieci oraz pomocy dziecku i rodzinie, są podstawą strategii działań Fundacji w kolejnych latach.

1991

Z inicjatywy Aliny Margolis-Edelman, realizującej w Polsce misję Medecins du Monde (Lekarze Świata), zarejestrowana zostaje w Warszawie Fundacja Dzieci Niczyje.