Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Fundacja Dzieci Niczyje zmieniła nazwę na Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Już ponad 25 lat działamy na rzecz dzieci, ich rodziców i opiekunów oraz profesjonalistów pracujących z dziećmi. Nowa nazwa i tożsamość wizualna są konsekwencją naszego rozwoju - od momentu założenia, znacznie rozszerzyliśmy zakres działań. Sercem misji fundacji pozostaje działanie na rzecz dzieci doświadczających przemocy.

Więcej...

Komercyjne wykorzystywanie seksualne

Od listopada 2011 r do czerwca 2012 r. Fundacja Dzieci Niczyje prowadziła kampanię informacyjno-edukacyjną na temat zagrożeń dzieci i młodzieży komercyjnym wykorzystywaniem seksualnym, rozumianym jako wykorzystywanie dzieci do świadczenia usług seksualnych w zamian za wynagrodzenie lub inne korzyści.

Głównym celem kampanii było ograniczenie występowania problemu poprzez podniesienie świadomości społecznej oraz ochronę dzieci i młodzieży przed komercyjnym wykorzystywaniem seksualnym.

Adresaci działań kampanii:

  • dzieci i młodzież w wieku 13-18 lat,
  • profesjonaliści pracujący z młodzieżą,
  • służby zaangażowane w przeciwdziałanie komercyjnemu wykorzystywaniu dzieci i handlowi dziećmi,
  • polscy i zagraniczni turyści, kibice, którzy mogą stać się sprawcami lub być świadkami przypadków komercyjnego seksualnego wykorzystywania dzieci.

Komercyjne wykorzystywanie podczas Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w 2012 r.

Kampania realizowana była 4 miastach goszczących Mistrzostwa w Polsce, w graniczącym z Ukrainą województwie podkarpackim oraz w 4 miastach goszczących Mistrzostwa na Ukrainie, pod patronatem instytucji rządowych oraz z organizacjami pozarządowymi, współpracującymi z Fundacją Dzieci Niczyje w ramach Koalicji przeciwko komercyjnemu wykorzystywaniu seksualnemu dzieci.

Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej to czas nasilonego ruchu turystycznego oraz okres wakacyjny, podczas którego młodzież jest szczególnie narażona na niebezpieczeństwa.  W 2011 r. roku z domów rodzinnych uciekło 4 267 nastolatków, a ponad 15 tys. z placówek i ośrodków opiekuńczo-wychowawczych. Policja identyfikuje rocznie ponad 5 tys. małoletnich poniżej 15 roku życia pokrzywdzonych przestępstwem wykorzystywania seksualnego (art. 200 kk) i kilkadziesiąt do kilkuset przypadków małoletnich wykorzystywanych w prostytucji. Te liczby nie obejmują jednak dziewcząt i chłopców, którzy oferują usługi seksualne w zamian za różne korzyści materialne np. kupno modnych gadżetów.

Działania realizowane w ramach kampanii: 

  • Badanie postaw i doświadczeń młodzieży

Badanie miało na celu diagnozę problemu komercyjnego wykorzystywania, a jego wyniki posłużyły do przygotowania materiałów informacyjno-edukacyjnych. Badanie składało się z części jakościowej - zogniskowanych wywiadów grupowych z młodymi ludźmi w wieku 15-18 lat w miastach goszczących Mistrzostwa: Warszawie, Poznaniu i Gdańsku, oraz ilościowej – pytań omnibusowych na temat postaw wobec komercyjnego wykorzystywania seksualnego dzieci. Realizacja części badawczej zakończyła się w lipcu 2011.

Badania zostały zrealizowane we współpracy z firmą Millward Brown SMG/KRC.

Pobierz raport z badań - język polski (PL)

Pobierz raport z badań - język ukraiński (UA)

Pobierz raport z badań - język angielski (ENG)

  • Przygotowanie programu edukacyjnego dla młodzieży nt. zagrożeń związanych z komercyjnym wykorzystywaniem seksualnym

Opracowane zostały scenariusze zajęć edukacyjnych wraz z filmami oraz plakatami kierowanymi do uczniów dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

  • Edukacja profesjonalistów

Od 2011 r. prowadzone były konferencje promujące kampanię w miastach goszczących Mistrzostwa i w województwie podkarpackim oraz szkolenia dla profesjonalistów – pedagogów, nauczycieli, psychologów i przedstawicieli służb, przygotowujące do prowadzenia zajęć z młodzieżą na podstawie scenariuszy bądź do nawiązywania kontaktu z młodzieżą zagrożoną problemem. W ramach lokalnych strategii kampanii w 2012 r. przygotowani edukatorzy prowadzili zajęcia z młodzieżą.

Strona stanowi źródło informacji o zagrożeniach związanych z płatnymi usługami seksualnymi, procederach: handlu ludźmi i komercyjnego wykorzystywania seksualnego, możliwościach uzyskania wsparcia psychologicznego i prawnego. Wiecej na stronie: www.116111.pl/nie_przegraj.

  • Informowanie sprawców i świadków

Przekazy adresowane do potencjalnych sprawców/klientów oraz świadków komercyjnego wykorzystywania seksualnego dzieci dotyczą polskich regulacji prawnych (wykorzystywanie seksualne, prostytucja, grooming) oraz ostrzegają, że osoba wyglądająca na dorosłą w rzeczywistości może być dzieckiem, z którym kontakty seksualne są zabronione. Przekaz został opracowany  w formie billboardów, plakatów, ulotek oraz banerów. 

Kampania została objęta honorowym patronatem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Komendy Głównej Policji oraz Komedy Głównej Straży Granicznej.

Finansowanie:

Kampania „Nie przegraj!”  została zrealizowana w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przekazanych przez Wojewodę Mazowieckiego.

 

Fundacja OAK         

 

 

* Kampania została opracowana przez agencję reklamową BBDO na zasadach pro bono dla Fundacji Dzieci Niczyje.