Change language English Polski

Kampania "Mama, tata, tablet"

Kampania „Mama, tata, tablet” prowadzona przez Fundacj? Dzieci Niczyje powsta?a z my?l? o rodzicach dzieci w wieku od 0 do 6 lat. Akcja przestrzega przed zbyt wczesnym i niekontrolowanym udost?pnianiem dzieciom urz?dze? elektronicznych, jak tablety czy smartfony. Autorzy kampanii wskazuj? jednocze?nie kiedy i jak udost?pnia? media elektroniczne z po?ytkiem dla rozwoju najm?odszych.

Key visual

 

Wi?cej informacji na stronie: www.mamatatatablet.pl 

Film Homo tabletis: tutaj

Zobacz spot kampanii.

Do pobrania:

- broszura dla rodziców

- raport z bada?