Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Fundacja Dzieci Niczyje zmieniła nazwę na Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Już ponad 25 lat działamy na rzecz dzieci, ich rodziców i opiekunów oraz profesjonalistów pracujących z dziećmi. Nowa nazwa i tożsamość wizualna są konsekwencją naszego rozwoju - od momentu założenia, znacznie rozszerzyliśmy zakres działań. Sercem misji fundacji pozostaje działanie na rzecz dzieci doświadczających przemocy.

Więcej...

Kampanie Społeczne

 • Sekret

  Celem kampanii społecznej „Sekret” jest poszerzenie świadomości społecznej nt. problemu wykorzystywania seksualnego dzieci oraz zachęcenie do przeciwdziałania temu zjawisku poprzez przekazanie 1% podatku Fundacji Dzieci Niczyje. Kampania rozpoczęła się od nietypowego wydarzenia w warszawskiej Kinotece.

  Więcej
 • Przytul hejtera

  Kampania społeczna przeciwko przemocy werbalnej w internecie. Jej celem jest uświadomienie młodzieży szkodliwości internetowego hejtu i mowy nienawiści, a także zaprezentowanie metod reagowania na te zjawiska. Organizatorem akcji jest Fundacja Dzieci Niczyje, a partnerem firma Facebook. Honorowy patronat nad kampanią objęła Małżonka Prezydenta RP Pani Anna Komorowska.

  Więcej
 • GADKI

  Jedno na pięcioro dzieci w Europie jest wykorzystywane seksualnie. Tymczasem wg polskich badań, tylko połowa rodziców rozmawia z dziećmi o zagrożeniach związanych z przemocą seksualną. Fundacja Dzieci Niczyje przygotowała kampanię edukacyjną GADKI, w ramach polskiej edycji kampanii Rady Europy „1 na 5”. Rodzice będą mogli dowiedzieć się z niej, jak w prosty i naturalny sposób, przekazać dziecku informacje o niebezpiecznych sytuacjach i adekwatnych sposobach reagowania.

  Więcej
 • Myślę, więc nie ślę

  Kampania pod hasłem „Myślę więc nie ślę” ma na celu edukowanie na temat niebezpieczeństw związanych z sekstingiem oraz podniesienie świadomości społecznej wokół tego zjawiska. Seksting to rejestrowanie i przesyłanie osobistych materiałów o charakterze seksualnym za pośrednictwem telefonu i internetu. Zjawisko to niesie ze sobą zagrożenia dla młodych ludzi.

  Więcej
 • Dodaj znajomego

  Disney Channel i Disney XD wraz z Fundacją Dzieci Niczyje przygotowali,  ogólnopolską kampanię „Dodaj znajomego”.  Ma ona uświadomić dzieciom i młodzieży negatywne skutki hejtowania i zachęcić do przeciwstawienia się niewłaściwym zachowaniom w sieci.

  Więcej
 • Kartkówka

  Celem kampanii było ułatwienie zapamiętania numeru KRS Fundacji, a tym samym przekazanie 1% na rzecz organizacji. Akcja uświadamia jak może wyglądać codzienność dzieci doświadczających przemocy i wskazuje co możemy zrobić, aby przerwać ich dramat. Przez demonstrację sytuacji dziecka krzywdzonego, Fundacja nakłania odbiorców do zaangażowania się w przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci i wsparcia działań, których celem jest walka z problemem.

  Więcej
 • Słowa dają moc!

  „Kocham Cię”, „Wierzę w Ciebie”, „Uda Ci się”: słowa, które dają dziecku moc są bardzo proste, ale rodzice czasem o nich zapominają lub trudno im je wypowiadać. Kampania Fundacji Dzieci Niczyje i Agencji Reklamowej Publicis „Słowa dają moc" ma na celu uświadomienie rodzicom, jak ważne w wychowywaniu są dobre, pozytywne komunikaty, które przypominają dzieciom o tym, że są kochane, akceptowane, że mają wsparcie w najbliższych.

  Więcej
 • Pomyśl, zanim wrzucisz

  Celem kampanii jest zwrócenie uwagi rodziców na problem prywatności dzieci w internecie i bezrefleksyjnego publikowania ich zdjęć w sieci. Dzięki łatwości obsługi serwisów społecznościowych i ich popularności, co dzień do internetu trafiają dziesiątki tysięcy zdjęć dzieci. Zawieszając zdjęcie w internecie tracimy nad nim kontrolę. W ramach kampanii chcemy zwrócić uwagę rodziców na kwestię ich odpowiedzialności za prywatność dzieci.

  Więcej
 • Dziadkowie i wnuki. Wspólna historia

  Celem kampanii jest wzmocnienie znaczenia więzi międzypokoleniowych i roli bliskich osób w życiu dziecka oraz uświadomienie szczególnej roli jaką dziadek/babcia mogą pełnić w życiu młodego człowieka; budowanie wizerunku dziadków jako osób dzielących się wiedzą, doświadczeniem, dających wsparcie; wzmocnienie relacji pomiędzy dziadkami/babciami a wnukami, a także podniesienie kompetencji wychowawczych dziadków/babć.

  Więcej
 • Zła tradycja

  Kampania „Zła tradycja” zwraca uwagę rodziców na to, że dawne środki wychowawcze (jak bicie czy krzyk) szkodzą dzieciom i muszą ulec zmianie. Kampania ma w zdecydowany sposób przekazać im informację, że świat się zmienił. Bicie dzieci jest nielegalne, ponieważ dziecko musi być traktowane jak każdy obywatel i jego prawo do ochrony przed przemocą musi być respektowane.

   

  Więcej
 • Słowa ranią na całe życie

  Akcja "Słowa ranią na całe życie" to kampania społeczna, której celem jest wzrost świadomości społeczeństwa, że przemoc werbalna niesie za sobą długotrwałe negatywne konsekwencje.

  Więcej
 • Nie przegraj!

  Kampania informacyjno-edukacyjna "Nie przegraj" ma na celu podniesienie społecznej świadomości problemu komercyjnego wykorzystywania seksualnego oraz ochronę dzieci i młodzieży.

  Więcej
 • PROMOCJA bezpieczeństwa w sieci

  Celem akcji „PROMOCJA bezpieczeństwa w sieci” jest zwrócenie uwagi rodziców na zagrożenia, z jakimi dzieci mają lub mogą mieć kontakt w Internecie.

  Więcej
 • Każdy ruch w Internecie zostawia ślad

  Nikt w sieci nie jest anonimowy. Każdy ruch w Internecie zostawia ślad. Jedynie kwestią zaangażowanych środków jest zidentyfikowanie osoby, która popełniła w sieci przestępstwo.

  Więcej
 • Zły dotyk (II Etap)

  Celem kampanii jest zwrócenie uwagi Polaków na problem pedofilii, dostarczenie wiedzy nt. problemu wykorzystywania seksualnego dzieci, ochrony dzieci przed wykorzystywaniem oraz pomocy dzieciom, które go doświadczyły.

  Więcej
 • Dziecko - świadek szczęgólnej troski (III Etap)

  Celem kampanii było rozpowszechnianie wiedzy o prawach dzieci, uczestniczących w procedurach prawnych wśród profesjonalistów (sędziów, biegłych sądowych, prokuratorów, funkcjonariuszy policji) i uwrażliwienie ich na potrzeby dzieci-świadków. Rozszerzenie pomocy prawnej i psychologicznej dla małych świadków i ich rodzin. Podnoszenie standardów działających pokoi przesłuchań dzieci i inicjowanie tworzenia nowych.

  Więcej
 • Dzieciństwo bez przemocy (II Etap)

  Celem kampanii jest uświadomienie negatywnych konsekwencji stosowania kar fizycznych wobec dzieci oraz promowanie pozytywnych metod wychowawczych.

  Więcej
 • Dobry Rodzic - Dobry Start

  Celem kampanii było zwrócenie uwagi na trudności wychowawcze jakie często napotykają młodzi rodzice, promocja oferty pomocowej i edukacyjnej programu "Dobry Rodzic - Dobry Start".

  Więcej
 • Stop cyberprzemocy

  Cele, kampanii było zwrócenie uwagi na problem przemocy rówieśniczej przy użyciu mediów elektronicznych.

  Więcej
 • Dziecko - świadek szczególnej troski (II Etap)

  Celem kampanii było rozpowszechnianie wiedzy o prawach dzieci, uczestniczących w procedurach prawnych wśród profesjonalistów (sędziów, biegłych sądowych, prokuratorów, funkcjonariuszy policji) i uwrażliwienie ich na potrzeby dzieci-świadków. Rozszerzenie pomocy prawnej i psychologicznej dla małych świadków i ich rodzin. Podnoszenie standardów działających pokoi przesłuchań dzieci i inicjowanie tworzenia nowych.

  Więcej
 • Internet to okno na świat. Cały świat.

  Akcja "Internet to okno na świat, cały świat" poświęcona jest problemowi kontaktów dzieci z niebezpiecznymi treściami w sieci

  Więcej
 • Zobacz - Usłysz - Powiedz

  Celem kampanii było uwrażliwienie na problem stosowania przemocy fizycznej wobec dzieci, zwiększenie zaangażowania świadków przemocy w jej przeciwdziałanie. 

  Więcej
 • Dzieci nie są na sprzedaż

  Celem kampanii było zwiększenie świadomości profesjonalistów stykających się w swojej pracy z dziećmi cudzoziemskimi w kwestii problematyki handlu dziećmi oraz rozwinięcie procedur identyfikacji dzieci – potencjalnych ofiar handlu.

  Więcej
 • Dziecko - świadek szczególnej troski (I Etap)

  Celem kampanii było rozpowszechnianie wiedzy o prawach dzieci, uczestniczących w procedurach prawnych wśród profesjonalistów (sędziów, biegłych sądowych, prokuratorów, funkcjonariuszy policji) i uwrażliwienie ich na potrzeby dzieci-świadków. Rozszerzenie pomocy prawnej i psychologicznej dla małych świadków i ich rodzin. Podnoszenie standardów działających pokoi przesłuchań dzieci i inicjowanie tworzenia nowych.

  Więcej
 • Nigdy nie wiadomo kto jest po drugiej stronie

  Akcja poświęcona została problemowi uwodzenia dzieci w Internecie i rozpoczęła w Polsce dyskusję na temat tego problemu.

  więcej
 • Zły dotyk (I Etap)

  Celem było uświadomienie społeczeństwa o problemie, który dotyka znacznie więcej dzieci, niż można by przypuszczać. Badania przeprowadzone przed rozpoczęciem kampanii pokazały, że w polskich domach rzadko rozmawia się na temat wykorzystywania seksualnego dzieci.

  Więcej
 • Dzieciństwo bez przemocy (I Etap)

  Celem kampanii bylo zwiększenie społecznego zaangażowania w sprawy przeciwdziałania przemocy wobec dzieci, promocja pozytywnych rozwiązań związanych z przeciwdziałaniem przemocy, motywowanie społeczności lokalnych do działań na rzecz dzieci krzywdzonych, edukacja społeczna dostarczająca wiedzy o zjawisku krzywdzenia dzieci i sposobach radzenia sobie z tym problemem.

  Więcej