Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Fundacja Dzieci Niczyje zmieniła nazwę na Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Już ponad 25 lat działamy na rzecz dzieci, ich rodziców i opiekunów oraz profesjonalistów pracujących z dziećmi. Nowa nazwa i tożsamość wizualna są konsekwencją naszego rozwoju - od momentu założenia, znacznie rozszerzyliśmy zakres działań. Sercem misji fundacji pozostaje działanie na rzecz dzieci doświadczających przemocy.

Więcej...

Każdy ruch w Internecie zostawia ślad

Czas trwania: czerwiec – październik 2010

Cel kampanii: Celem kampanii jest uświadomienie lub przypomnienie sprawcom, również tym potencjalnym, że uwodząc dzieci w Internecie, popełniają przestępstwo. Kampania ma zwrócić uwagę na jeszcze jedną ważną kwestię w internetowych relacjach dziecko-dorosły – niezależnie od zachowania dziecka w takiej relacji, odpowiedzialność zawsze leży po stronie osoby dorosłej.

8 czerwca 2010 roku weszła w życie nowelizacja kodeksu karnego, która penalizuje proceder uwodzenia dzieci w Internecie. Od tego dnia już nawet nawiązywanie w Internecie kontaktów z dzieckiem, których celem jest doprowadzenie do spotkania i wykorzystania seksualnego (z ang. grooming), jest przestępstwem. Kodeks karny przewiduje za przestępstwo tego typu do dwóch lat pozbawienia wolności (art. 200a § 2) lub nawet do trzech lat pozbawienia wolności, jeśli sprawca wykorzystał np. niewiedzę lub nieświadomość dziecka (art. 200a § 1).

Praktycznie wszystkie dzieci w wieku szkolnym w Polsce mają już dostęp do Internetu. Najmłodsi internauci bezrefleksyjnie podają w sieci informacje, które często pozwalają na ich odszukanie w świecie realnym. Według badań sondażowych, blisko 3/4 spośród najmłodszych internautów otrzymuje w sieci propozycje spotkania w świecie realnym. Ponad 1/4 skorzystała z niej co najmniej raz, zazwyczaj nawet nie informując o tym swoich rodziców. Tym większym sukcesem jest więc wprowadzenie przepisów pozwalających na ściganie i karanie osób, których celem jest wykorzystanie dziecka, nawet jeśli nie doszło do niego w świecie realnym. W ramach programu Dziecko w Sieci chcemy zwrócić uwagę opinii społecznej na problem kontaktów dzieci z osobami znanymi jedynie z Internetu.

 

Organizator: Fundacja Dzieci Niczyje

Agencja realizująca: VA Strategic Comunications

Media: Prasa, Internet, outdoor

Materiały:

  Plakat kampaniiKażdy ruch w internecie zostawia ślad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spot kampanii

 

Więcej na stronie programu Dziecko w Sieci