Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Fundacja Dzieci Niczyje zmieniła nazwę na Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Już ponad 25 lat działamy na rzecz dzieci, ich rodziców i opiekunów oraz profesjonalistów pracujących z dziećmi. Nowa nazwa i tożsamość wizualna są konsekwencją naszego rozwoju - od momentu założenia, znacznie rozszerzyliśmy zakres działań. Sercem misji fundacji pozostaje działanie na rzecz dzieci doświadczających przemocy.

Więcej...

Konferencja Chronimy Dzieci w Poznaniu - 16 lutego 2016 r.

Serdecznie zapraszamy dyrektorów, nauczycieli, pedagogów i psychologów z przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych z terenu województwa wielkopolskiego na konferencję "Chronimy Dzieci - certyfikacja placówek oświatowych wdrażających rozwiązania w zakresie ochrony dzieci przed przemocą". Wydarzenie odbędzie się się 16 lutego 2016 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Tematyka konferencji: 
1. Rola placówki oświatowej w sytuacji przemocy wobec dzieci.
2. Chronimy Dzieci – program certyfikacji placówek edukacyjnych.
- Standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem.
- Doświadczenia realizatorów programu Chronimy Dzieci.
- Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem.
- Zasady ubiegania się o certyfikat Chronimy Dzieci.
3. Oferta dla placówek przystępujących do programu Chronimy Dzieci.
4. Lokalna oferta wsparcia w zakresie profilaktyki krzywdzenia dzieci.

 

Konferencja jest współfinansowana ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” – zadanie publiczne „Bezpieczna i przyjazna szkoła – ocena szkół i placówek systemu oświaty realizujących politykę ochrony dzieci przed agresją i przemocą”.

 

REJESTRACJA >>